Sundsvalls nya logistikpark

Logistikparken, som ska ligga i anslutning till Tunadalshamnen, är tänkt att vara ett transportnav. Projektet innebär byggnation av en ny kombiterminal med etableringsytor, vägar och järnväg. Här ska väg, järnväg och sjöfart mötas och kopplas ihop i ett och samma område.

Lastning av gods ska kunna ske utan tidsförluster och onödiga transportsträckor. Kombiterminalen innebär att näringslivet kan nyttja effektiva och miljöanpassade transporter till och från Sundsvall. Dagens terminal har två spår om 350 meter. Den nya terminalen kommer att erbjuda tre spår om 650 meter med möjlighet till utbyggnad.

Jag ser fram emot att vi är med och bidrar till att Sundsvall får ett hållbart
transportnav med kopplingar mellan tåg, fartyg och lastbil i vår region.

Jörgen Eriksson, regionchef Peab

– Detta projekt är uppdelat i två faser. I den första fasen som startade 2017 har vi tillsammans med Sundsvall Logistikpark och Ramboll projekterat för den nya kombiterminalen. Att det nu står klart att vi kan påbörja arbetet med byggnationen känns självklart bra. Jag ser fram emot att vi är med och bidrar till att Sundsvall får ett hållbart transportnav med kopplingar mellan tåg, fartyg och lastbil i vår region, säger Jörgen Eriksson, regionchef Peab.

– Att få komma igång med Sundsvalls största infrastrukturprojekt känns väldigt spännande. Nu är vi redo för nästa fas i projektet och med den nya logistikparken får näringslivet tillgång till hållbara och effektiva transporter, säger logistikparkens VD Sven Magnusson.

Logistikparken kommer att vara den första som byggs enligt miljöcertifieringssystemet Ceequal. Systemet bedömer och betygsätter hur väl projektet hanterar hållbarhetsfrågor och är utformat för att uppmuntra och belöna beställare, projektörer och entreprenörer som anstränger sig mer än vad lagen kräver gällande hållbarhetsfrågor.

Förberedelser och schaktarbeten

Sundsvall Logistikpark AB har gjort en film om förberedelser och schaktarbeten i projektet. Här får du se hur vi fraktar villor och bygger upp bullervallar, återbrukar material och förbereder området inför nästa fas.

De stora schaktarbetena

Filmen visar de stora massförflyttningarna som skett inom projektet Sundsvall Logistikpark. Nära två miljoner ton jord och berg ska schaktas för att sedan återanvändas inom projektet.

Sprängningsarbetet inom Sundsvall Logistikpark

Filmen visar det omfattande och spännande arbetet med bergschakt och sprängning i projektet. Mer än 700.000 kubik berg har lossats och återanvändas i området.

Fakta

Uppdrag
Kombiterminal med etableringsytor, vägar och järnväg

Kund
Sundsvall Logistikpark AB

Byggtid
Juni 2020 - 2024

Entreprenadform
Totalentreprenad i samverkan

Miljöcertifiering
Ceequal

Kontakt

Jörgen Eriksson

Regionchef Peab

Telefon: 0733-37 18 03