Lyckad renovering ger plats för bus

Ett stenkast från havet i skånska Råå - eller på Råå som lokalbefolkningen säger - har kommunens äldsta skola fått nytt liv. Samtidigt har Råås förskolebarn fått en toppmodern förskola med geometriska former.

En Q-märkt skola från 1849 och en nybyggd förskola med toppiga, geometriska former. I dessa unika byggnader huserar elever och förskolebarn från kustsamhället Råå utanför Helsingborg. Hösten 2014 var byggnaderna klara efter ett intensivt byggår.

– I en så gammal byggnad som Råå skola stöter man alltid på överraskningar när man börjar riva. Här handlade det bland annat om att vi upptäckte PCB i väggarna och röta i bjälklagen, vilket gjorde saneringsarbetet betydligt mer omfattande än vi räknat med. Vi fick till exempel knacka ner alla innerväggar och putsa om dem, berättar Patrik Tublén, platschef på Peab.

Q-märkt skola

Utöver detta påverkade skolans Q-märkning vad de fick göra med huset. Allt arbete måste ske ytterst varsamt. Exempelvis fick inte tegelfasaden renoveras hur som helst och de fönster som skulle bytas ut måste ersättas med exakt likadana.

– Det var mycket byggnadsvård och varsamhet i det här projektet. Men våra hantverkare är vana vid att jobba med att bevara så det gick bra, säger Patrik Tublén.

En annan utmaning var att skolan, som under årens lopp har byggts till i omgångar, hade elva olika nivåskillnader, vilket förstås inte var funktionellt.

– Det var en stor utmaning för arkitekterna, men de lyckades fint. I dag har skolan bara två olika plan och är betydligt mer tillgänglig, säger Hans Utter, från Sweco, som är extern projektledare åt byggherren Kärnfastigheter.

Modern förskola

På tomten bredvid Råå skola ligger den nybyggda förskolan, ritad av den danska arkitekten Dorte Mandrup. Den moderna byggnaden bryter av rejält med kantig arkitektur och grånande träfasad. Huset ska, med sina vinklar och vrår, likna ett gammalt skånskt fiskeläge. Samspelet mellan den 165 år gamla skolan och den nya förskolan är lyckad.

– Vi har fått väldigt många positiva reaktioner. Jag tror att kontrasten mellan de båda byggnaderna bidrar till folks positiva attityd, säger Hans Utter.

Patrik Tublén

Platschef

Råå förskola är vinnare av arkitekturpriset Svenskt trä 2016 med motiveringen

"Råå förskola är ett gott exempel på hög ambitionsnivå från byggherre och arkitekt såväl i fråga om att forma en inspirerande miljö och skala på barnens villkor, tolka platsens förutsättningar och utnyttja träets möjligheter till lekfulla och nyskapande former och uttryck."

Dela det här på: