Medborgarhuset, ligger på Medborgarplatsen på Södermalm i Stockholm. Huset  invigdes i december 1939.