Muddring av farleden i Köpings hamn

Köpings hamnprojekt är en del av Mälarprojektet som innefattar hela farleden i Mälaren inklusive Södertälje sluss och kanal. För att säkerställa att farleden in till Köping har rätt djup och bredd längst farlededens ytterkanter ska cirka 250.000 kubikmeter muddermassor omhändertas.

Södertälje sluss samt kanal byggs om och breddas för större fartyg, vilket ökar framkomligheten. Muddringsområdet är 4,5 kilometer in till hamnområdesgränsen i Köping, och de olika projekten förbereder för hamninlopp, hamnbassänger och kajer. Det är viktigt att kopplingen mellan farled, hamn och land fungera bra för att kunna hantera större mängder gods.

Att vi omhändertar muddermassorna och återanvänder dem minimerar dessutom
transporter och inköp av nya produkter, vilket säkerställer en hållbar utbyggnad av hamnen.

Carl Johan Söderberg, regionchef Peab

– Vi är nöjda med upphandlingen och ser fram emot ett samarbete med Peab gällande muddring av Köpings hamninlopp. Muddringen kommer göra det möjligt för större fartyg att angöra Köpings hamn, något som både skapar möjligheter för företagen i regionen och vinningar för miljön, säger Christer Nordling, teknisk chef/projektägare, Köpings kommun.

Genom att stabilisera de förorenade massorna med cement, slagg samt aktivt kol får man en hårdgjord yta som i sin tur blir en verksamhetsyta för industriverksamhet. De rena massorna kommer att återföras i Mälaren på anvisade platser. Genom kontinuerliga sjömätningar säkerställer man att sjöbotten inte höjs över tillåten nivå och att massorna fördelas jämt.

 – Som samhällsbyggare är vi stolta över att tillsammans med Köpings kommun förbereda farleden så att större fartyg med större godsvolymer ska kunna trafikera sträckan. Att vi omhändertar muddermassorna och återanvänder dem minimerar dessutom transporter och inköp av nya produkter, vilket säkerställer en hållbar utbyggnad av hamnen, säger Carl Johan Söderberg, regionchef på Peab.

Hamnprojektet genomförs i samverkan med Västerås kommun, Köpings kommun, Sjöfartsverket och Trafikverket. Mälarprojektet är ett av Sveriges största sjöfartsprojekt.

Fakta

Uppdrag
Muddring av Köpings hamninlopp

Kund
Köpings kommun

Byggtid
November 2020 – hösten 2022

Entreprenadform
Totalentreprenad

Delaktiga i projektet
Peab Anläggning, Peab Marin, Peab Grundläggning och Anläggningsteknik

Kontakt

Victor Andersén

Bitr. arbetschef, Peab

Telefon: 0725-33 51 32

Cookies

Vår webbplats innehåller cookies (kakor). En cookie är en liten bit data (textfil) som en webbplats – när den besökts av en användare – ber din webbläsare att lagra på din enhet för att komma ihåg information om dig, till exempel din språkinställning eller inloggningsinformation.

Dessa cookies ställs in av oss och kallas förstapartscookies. Vi använder även tredjepartscookies – som är cookies från en annan domän än domänen för den webbplats du besöker – för våra annonserings- och marknadsföringsinsatser. Mer specifikt använder vi cookies och andra spårningstekniker i följande syften:

  • Absolut nödvändiga cookies
  • Prestanda-cookies
  • Funktionella cookies

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies, samt vad cookies används till.
Besökaren ska också samtycka till att kakor används.

Se vilka cookies som används och ändra cookie-inställningar.

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.