Näverlursgatan, Göteborg

På Näverlursgatan, intill Frölunda torg, genomför Peab just nu en om- och tillbyggnation av ett flerbostadshus från 60-talets miljonprogram. I samarbete med Poseidon moderniseras det tredje huset på gatan, där cirka 100 befintliga lägenheter renoveras och 21 nya lägenheter skapas.

I Göteborg har Peab lång erfarenhet av att arbeta med om- och tillbyggnadsprojekt varav projektet på Näverlursgatan är ett sådant exempel. På uppdrag av Poseidon gör Peab en tillbyggnad som innefattar en ny våning och omvandling av lokalytor till bostäder samt ett nytt valmat tak, ett nytt cykelhus och miljöhus på utsidan. Renoveringen inkluderar stambyte, nya badrum och uppdateringar av ventilation och värmesystem. Projektet syftar till att höja boendestandarden och möta Göteborgs växande bostadsbehov.

– Det här är ett intressant projekt ur många perspektiv, vi har gjort stora energibesparingar i renoveringen och att renovera dessa äldre fastigheter är ett bra sätt att förtäta staden genom påbyggnation i stället för att ta anspråk på grönytor. Ombyggnader ger i regel lägre klimatavtryck kontra nyproduktion, en fråga som vi tycker är väldigt aktuell med tanke på Göteborgs stads klimatmål, säger Robert Capalov Johansson, biträdande arbetschef på Peab.

Det unika med detta projekt ligger i integrationen av nya och gamla strukturer, vilket kräver innovativa byggtekniker och noggrann planering för att bevara byggnadens 60-talskaraktär.

En energieffektivare byggnad

Under renoveringen kommer en värmeåtervinning installeras där energin via frånluften med tillhörande värmepump återvinns för att medföra en lägre fjärrvärmeförbrukning för att värma upp huset. Denna lösning har en uppskattad energibesparing på cirka 340.000 Kwh per år.

– Under planeringen av projektet har vi beslutat att enbart använda blandare med energiklass A vilket också resulterar i en minskad vattenförbrukning. Vi installerar också särskilda mätare för varmvattenförbrukning (IMD) som kommer medföra en större förståelse och inblick i förbrukningen i huset, både för boende samt Poseidon, fortsätter Robert Capalov Johansson.

Startskottet för projektet gick i maj 2023, med en planerad färdigställande första kvartalet av 2025. Tack vare en detaljerad tidsplan och högkvalitativt arbete har projektet avancerat enligt plan. Nu sker arbeten för tätt hus i första halvan av påbyggnaden samt färdigställandet av de sista demonteringsdelarna i ombyggnaden. I maj planeras demontage av andra delen av taket för påbyggnaden och efter sommaren planeras ställningen med väderskyddet gå ner så de utvändiga arbetena på gården kan startas samt byggnation av det nya miljö- och cykelhuset på gården.

Samarbetet med Poseidon

Peab och Poseidon har ett mycket gott samarbete i projektet med renoveringen av Näverlursgatan 18–24. Som i alla byggprojekt finns det utmaningar, särskilt när det gäller att minimera störningar för närboende och verksamheter. Peab och Poseidon har tillsammans implementerat åtgärder för att kontrollera transportleder till och från arbetsplatsen med tanke på den begränsade ytan i anslutning till huset. De trånga utrymmena på innergården har satt Peabs planeringsförmåga till sin spets och logistik har hamnat högt upp på agendan. Vidare har regelbunden kommunikation med de närliggande verksamheterna för att minimera störningar varit en viktig del i samarbetet.

Fakta

Uppdrag
Om- och tillbyggnad av bostäder 

Kund
Poseidon

Projekttid
2023 – 2025

Entreprenadform
Totalentreprenad

Kontakt

Robert Capalov Johansson

Arbetschef, Peab

Telefon: 0733-37 59 87

Dela det här via:

Cookies

Vår webbplats innehåller cookies (kakor). En cookie är en liten bit data (textfil) som en webbplats – när den besökts av en användare – ber din webbläsare att lagra på din enhet för att komma ihåg information om dig, till exempel din språkinställning eller inloggningsinformation.

Dessa cookies ställs in av oss och kallas förstapartscookies. Vi använder även tredjepartscookies – som är cookies från en annan domän än domänen för den webbplats du besöker – för våra annonserings- och marknadsföringsinsatser. Mer specifikt använder vi cookies och andra spårningstekniker i följande syften:

  • Absolut nödvändiga cookies
  • Prestanda-cookies
  • Funktionella cookies

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies, samt vad cookies används till.
Besökaren ska också samtycka till att kakor används.

Se vilka cookies som används och ändra cookie-inställningar.

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.