Ny E12 och breddning av Vännäsvägen i Umeå

Som en del i den nya ringleden runt Umeå har Peab anlagt en ny mötesfri väg från Baggbölevägen till Klockarbäcken. Projektet inkluderar även en breddning av den befintliga Vännäsvägen som ansluter till ringledens norra länk.

E4 och E12 dras om i en ringled runt Umeå för att förbättra luftkvaliteten, öka framkomligheten samt höja trafiksäkerheten i stadens centrala delar. På uppdrag av Trafikverket har Peab ansvarat för Entreprenad 8, en av de sista etapperna där den nya vägen ansluter till befintlig E12 och Norra länken.

Att vi fick möjlighet att nyttja sandtaget som upplag och krosstillståndet innebar
mindre transporter, som förutom besparingar för miljön också inneburit en tidsbesparing.

Johan Eriksson, platschef Peab

Projektet inkluderar 3,5 km ny mötesfri väg och på sträckan har Peab byggt fem broar, en cirkulationsplats och en trafikplats. Det goda samarbetet med både beställare, kommun, interna och externa underleverantörer har resulterat i att projektet i augusti 2021 når sista anhalt enligt tidplan.

Samverkan med miljöbesparande effekter

I dialog med Umeå kommun kunde ett avtal om upplag för 100 000 m3 överskottsmassor vid ett närliggande sandtag slutas. Projektet fick även ett tillstånd för att krossa bergmaterial på plats.

– Att vi fick möjlighet att nyttja sandtaget som upplag och krosstillståndet innebar mindre transporter, som förutom besparingar för miljön också inneburit en tidsbesparing. Krosstillståndet gav oss också möjlighet att jobba riktigt närproducerat och förädla bergmaterial, säger Johan Eriksson, platschef på Peab.

Med omtanke för djur- och naturliv

Den nya sträckningen av E12 passerar Prästsjön som förutom att locka friluftsentusiaster även är ett viktigt tillhåll för häckande och rastande fåglar.

– Vi har byggt upp bullervallar på bägge sidor av den nya vägen, som angränsar till bostadsområdet på ena sidan, och sjön på den andra. Mot bostadsområdet har vi även monterat bullerplank. Genom en av broarna vi byggt tar du dig enkelt till naturområdet med cykel eller till fots, med minsta möjliga påverkan på den befintliga miljön, säger Johan Eriksson.

Andra miljöinsatser inkluderar en större mängd försurad jord som sanerats och återanvänts. Samt att vägen belagts med ECO-Asfalt, som framställs med koldioxidneutral bioolja.

Vägen öppnas

Vännäsvägen och E12 är vältrafikerat och en viktig genomfart för såväl arbetspendlare och besöksnäring, som transporter till och från Västerbottens inland. Under projekttiden har trafiken letts om för att inte stoppa upp trafikflödet och för att skapa en tryggare arbetsmiljö.

– Vi vet att sträckan påverkar många människor och därför känns det väldig bra att vi kan öppna upp trafiken igen under sensommaren, avslutar Johan Eriksson.

Fakta

Uppdrag
Ny sträckning av E12, breddning av befintlig väg

  • 3,5 kilometer ny vägsträcka anläggs
  • Bullervallar, trafikplats, cirkulationsplats
  • Fyra plattramsbroar, varav två för enskild väg, en för gång- och cykelväg, samt en med trågkonstruktion för gång- och cykelväg. En bro med lutande mellanstöd, så skallad snedbening, i trafikplatsen. Totalt fem broar

Kund
Trafikverket

Byggtid
Juni 2019 - augusti 2021

Entreprenadform
Totalentreprenad i samverkan

Delaktiga i projektet
Peab Anläggning, Peab Grundläggning, Peab Asfalt, Swerock, Lambertsson

Kontakt

Ioannis Strantzalis

Produktchef, Peab

Telefon: 0725-33 79 25

Johan Eriksson

Platschef, Peab

Telefon: 0725-33 50 55

Dela det här via:

Cookies

Vår webbplats innehåller cookies (kakor). En cookie är en liten bit data (textfil) som en webbplats – när den besökts av en användare – ber din webbläsare att lagra på din enhet för att komma ihåg information om dig, till exempel din språkinställning eller inloggningsinformation.

Dessa cookies ställs in av oss och kallas förstapartscookies. Vi använder även tredjepartscookies – som är cookies från en annan domän än domänen för den webbplats du besöker – för våra annonserings- och marknadsföringsinsatser. Mer specifikt använder vi cookies och andra spårningstekniker i följande syften:

  • Absolut nödvändiga cookies
  • Prestanda-cookies
  • Funktionella cookies

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies, samt vad cookies används till.
Besökaren ska också samtycka till att kakor används.

Se vilka cookies som används och ändra cookie-inställningar.

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.