Ny kaj i Hargshamn, Östhammar

Vi har byggt en ny kaj i Hargshamn i Östhammars kommun. I projektet ingick även att anlägga en 182 meter lång kaj som byggts som en stödmurskaj. Den nya kajen möjliggör för betydligt större fartyg att angöra hamnen.

– Detta har varit ett tekniskt avancerat, marint projekt där vi fått möjlighet att nyttja hela vår kompetens, samtidigt som vi bidragit till en samhällsviktig funktion. Det känns både spännande och betydelsefullt att ha varit en del av detta.

Carl Johan Söderberg, regionchef Peab

Hargs Hamn AB är en bulkhamn som hanterar cirka 700.000 ton gods genom drygt 200 anlöp per år. Den utgör ett logistiskt nav och knyter samman sjövägs-, lastbils- och järnvägstransporter och är närmaste allmänna hamn för bulktrafik norr om Stockholm. Just nu befinner sig Hargs Hamn i ett expansivt skede och invigde vintern 2021 en ny och djupare farled.

– Den nya kajen är ett centralt steg i Hargs Hamn AB:s tillväxtstrategi och leder till att hamnen och dess kunder kan dra nytta av Sjöfartsverkets fördjupning av farleden in till Hargshamn fullt ut, det vill säga ta tillvara på möjligheten att kunna ta emot fartyg på upp till 200 meters längd med ett djupgående på 11 meter. Den nya stödmurskajen vilar på berggrund och därigenom har den en utomordentlig och, för denna geografiska region, unik bärighet.

Stefan Engberg, chef byggprojekt och affärsutveckling, Hargs Hamn AB

Uppdrag
Nybyggnad av kaj

Kund
Hargs Hamn AB

Byggtid
2022-2023

Entreprenadform
Utförandeentreprenad

Kontakt

Michael Edberg

Avdelningschef, Peab

Telefon: 0733-37 27 16

Dela det här via:

Cookies

Vår webbplats innehåller cookies (kakor). En cookie är en liten bit data (textfil) som en webbplats – när den besökts av en användare – ber din webbläsare att lagra på din enhet för att komma ihåg information om dig, till exempel din språkinställning eller inloggningsinformation.

Dessa cookies ställs in av oss och kallas förstapartscookies. Vi använder även tredjepartscookies – som är cookies från en annan domän än domänen för den webbplats du besöker – för våra annonserings- och marknadsföringsinsatser. Mer specifikt använder vi cookies och andra spårningstekniker i följande syften:

  • Absolut nödvändiga cookies
  • Prestanda-cookies
  • Funktionella cookies

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies, samt vad cookies används till.
Besökaren ska också samtycka till att kakor används.

Se vilka cookies som används och ändra cookie-inställningar.

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.