Nya psykiatrilokaler, Kalmar

I direkt anslutning till Länssjukhuset i Kalmar har Peab, tillsammans med Region Kalmar Län, byggt nya lokaler för specialistpsykiatrin. Totalt rör det sig om cirka 26.000 kvadratmeter nybyggnation.

Projektet har genomförts som en totalentreprenad i partnering. Under Fas 1 arbetade Peab och Region Kalmar Län fram systemhandlingar med stort fokus på patienten och patientnyttan. Ambitionen har varit att byggnaden ska skapa en läkande miljö i framkant. Kontrakt för Fas 2, som består av bygghandlingsprojektering och byggnation, undertecknades 2018-05-23. Därefter togs första spadtaget för den nya sjukhusbyggnaden 2018-06-01.

Byggnationen av nya lokaler för specialistpsykiatri inom sjukhusområdet i Kalmar innebär att man uppnår ett lokalmässigt närmande till övrig hälso- och sjukvård vilket möjliggör och underlättar ett tvärspecialiserat omhändertagande av både psykiatrins och somatikens patienter.

– Det är fantastiskt roligt att göra verklig samhällsnytta. Det är alltid lite speciellt när ens kunskaper nyttjas och är en del i ledet när vi bygger åt en verksamhet där man gör skillnad för människor som är i behov av hjälp, stöttning och läkning, säger Per Magnusson, platschef Peab.

Slutanvändarna involverade i ett tidigt skede

Byggnationerna har föregåtts av ett långt förberedelsearbete med stort verksamhetsinflytande. Under lokalförsörjningsprocessen har specialistpsykiatrins samtliga avdelningar och öppenvårdsmottagningar varit involverade i workshops och arbetsgrupper. Ett arbete som drivits av Regionfastigheters funktionsplanerare tillsammans med projektets arkitekter.

Byggnaden består av tre huskroppar, 3-9 våningar höga. Det finns två innergårdar och en invändig atriumgård. Totalt kommer 41 vårdplatser för heldygnsvård med akutintag att finnas tillgängliga. Sjukhuset har utformats med inspiration från hotell, för att patienten ska få en varm och välkomnande känsla.

Källaren är platsgjuten medan stommen i övrigt består av prefabricerade betongelement. Projektet är utfört så att det ska kunna certifieras enligt miljöklassningssystemet Miljöbyggnad, klass silver.

Projektet färdigställdes i december 2021 och inflyttning för verksamheterna kommers ske i mars 2022. Peab har nu lämnat över Nya Psykiatrin till Region Kalmar Län.

Sammanfattningsvis har Peab levererat en fantastisk sjukhusbyggnad som är byggd med en hög kvalitet, god ekonomi och hållit utlovade tidsramar.

Fakta

Kund
Region Kalmar Län

Byggtid
2018-2021

Entreprenadform
Totalentreprenad i partnering

Kontraktssumma
745 MSEK

Delaktiga i projektet
Peab Sverige AB
Peab Anläggning AB
Lambertsson Kran AB
Lambertsson Sverige AB
Peab Asfalt AB
Peab Byggservice AB
Swerock AB

Kontakt

Per Magnusson

Platschef, Peab

Telefon: 0733-37 45 62

Dela det här via:

Cookies

Vår webbplats innehåller cookies (kakor). En cookie är en liten bit data (textfil) som en webbplats – när den besökts av en användare – ber din webbläsare att lagra på din enhet för att komma ihåg information om dig, till exempel din språkinställning eller inloggningsinformation.

Dessa cookies ställs in av oss och kallas förstapartscookies. Vi använder även tredjepartscookies – som är cookies från en annan domän än domänen för den webbplats du besöker – för våra annonserings- och marknadsföringsinsatser. Mer specifikt använder vi cookies och andra spårningstekniker i följande syften:

  • Absolut nödvändiga cookies
  • Prestanda-cookies
  • Funktionella cookies

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies, samt vad cookies används till.
Besökaren ska också samtycka till att kakor används.

Se vilka cookies som används och ändra cookie-inställningar.

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.