Nya Rösparksskolan, Åmål

Peab har i flera etapper utfört rivning och nybyggnad av Rösparksskolan i Åmål, med pågående verksamhet nära byggarbetsplatsen.

Den nya skolan rymmer 450 elever från förskoleklass till årskurs tre, inklusive fritidshem. En av byggnaderna på tomten renoverades och inrymmer nu en förskola. I en första etapp uppfördes skolans nya gymnastiksal. Den är fristående med stomme av limträ och har många anpassningar gällande akustik.

Skolan har två våningar och centralt finns rektorsexpedition, ytor för personal, elevhälsa, specialpedagoger, bibliotek samt musik- och slöjdsalar. I anslutning till den centrala byggnaden ligger två hus med hemvister – klassrum, grupprum samt kapprum. Korridorer och klassrum är ljusa, luftiga och har vinklade väggar för bättre akustik. Skolan är skofri och har ”rena” trappor i KL-trä. Två hissar finns inom skolbyggnaden. Träningsskolans lokaler har egen utemiljö och entré, special-RWC med taklyft samt laddningsstation för permobil m.m. I skolans östra del ligger den nya matsalen och ett stort tillagningskök med kapacitet på 550 portioner.

Skolbyggnaden har stomme i stål och betong samt fasad av Thermowood och Swiss pearl-stenskivor. Lokalerna har komfortkyla för den varmare delen av året, där energibehovet för kylmaskinerna tillgodoses av en stor solcellsanläggning på skolans tak. Husen har solavskärmning i form av vertikalmarkiser i fönsternisch mot öst, väst och söder. I entreprenaden ingick även installation av fördröjningsmagasin för tomtens dagvatten. Markens stora nivåskillnader var en utmaning och krävde omfattande sprängningsarbeten för att få skola och utemiljö tillgänglighetsanpassade.

Fakta

Uppdrag
5.600 kvm nybyggnad
600 kvm renovering
1.500 kvm sporthall
3.400 kvm rivning

Kund
Åmåls Kommunfastigheter AB

Byggtid
Januari 2020 - juli 2023

Entreprenadform
Totalentreprenad, partnering

Kontakt

Sam Carlsson

Arbetschef, Peab

Telefon: 0733-37 32 39

Dela det här via:

Cookies

Vår webbplats innehåller cookies (kakor). En cookie är en liten bit data (textfil) som en webbplats – när den besökts av en användare – ber din webbläsare att lagra på din enhet för att komma ihåg information om dig, till exempel din språkinställning eller inloggningsinformation.

Dessa cookies ställs in av oss och kallas förstapartscookies. Vi använder även tredjepartscookies – som är cookies från en annan domän än domänen för den webbplats du besöker – för våra annonserings- och marknadsföringsinsatser. Mer specifikt använder vi cookies och andra spårningstekniker i följande syften:

  • Absolut nödvändiga cookies
  • Prestanda-cookies
  • Funktionella cookies

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies, samt vad cookies används till.
Besökaren ska också samtycka till att kakor används.

Se vilka cookies som används och ändra cookie-inställningar.

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.