Partilles nya hjärta med hela livet runt hörnet

Partille Port, 15 minuter från Göteborg, är ett storskaligt och komplext projekt som inte har någon tidigare motsvarighet i Göteborgsregionen. Det är ett av Sveriges största bostadsprojekt där Peab samtidigt utvecklar runt 800 bostäder och drygt 14.000 kvadratmeter handel.

Partille Port är högintressant när det kommer till att utveckla och bygga stad. Gestaltningsprogrammet har tagits fram i samråd med Partille kommun för att utveckla en levande och inbjudande del av centrala Partille med den nya Partille Arena som granne. Offentliga rum som Arenatorget – den centrala samlings- och mötesplatsen mellan Partille Arena och Partille Port – och den nya stadsparken intill Säveån liksom förstärkta stråk gör området attraktivt för fotgängare och cyklister. Attraktiviteten ligger i enkelheten. Här har du nära till allt och ska inte behöva bil. För den som vill ta sig till eller från området är kollektivtrafiken väl utbyggd.

Att bygga en stadsmiljö som lever dygnet om kräver kunskap och omtanke. Därför har vi valt att arbeta med tredimensionell fastighetsbildning för att kunna utveckla olika slags verksamheter i samma kvarter.

Rejält tillskott av bostäder

Bostadsbyggandet har varit förhållandevis lågt i Partille de senaste tio åren. Med utbudet från Partille Port skruvas takten upp rejält vilket är positivt i en region som har ett stort underskott av bostäder.

Sammanlagt kommer Peab att bygga fyra bostadskvarter där vi valt att dela upp kvarteret i individuellt utformade delar. Uppdelningen bidrar till att ta ner den upplevda skalan av stora kvarter där långsidan är över 100 meter. Genom att använda samma arkitekt för hela kvarteret skapar vi variation utan att gestaltningen upplevs som rörig eller konstlad.

Levande kvarter för alla åldrar

Ett av kvarteren är ett slutet storkvarter med tre bostadsrättsföreningar, ett äldreboende med 54 bostäder samt handel i hela bottenvåningen. Det är den tredimensionella fastighetsbildningen som gör denna uppdelning möjlig. I handelsfastigheten ryms en större matvarubutik, två restauranger, café, apotek och flera mindre butikslokaler.

I ett annat kvarter går vi ett steg lägre med fastighetsbildningen. Utöver handelsfastighet i gatuplan och flera bostadsfastigheter ovanpå kommer vi att ha en garagefastighet för parkering under handelsfastigheten.

Trapphusen planeras så att de kombinerar de kommersiella verksamheternas behov med attraktiva entréer och trapphus till bostäderna. Entréernas storlek och gestaltning smälter väl ihop med de kommersiella lokalerna. Genom att begränsa antalet entréer till bostäderna skapas också ett jämnt flöde av människor över stora delar av dygnet vilket i sin tur bidrar till liv och rörelse i gaturummet. Alla boende måste passera gården både på väg hem och ut. Grannar möts på ett naturligt sätt vilket skapar trygghet och samhörighet.

Grönt i fokus

I det stora, gemensamma växthuset kan de boende möta våren tidigt på året och förlänga sommarsäsongen. Planteringslådor ger möjlighet att odla växter, grönsaker och bär. I Partille Port kan man också njuta av tredimensionell grönska. Vi låter växtligheten fortsätta uppför väggarna och längs belysningslinor över gården.

Eftersom innergården befinner sig sju meter över markplanet har det varit viktigt att minska behovet av transporter av exempelvis trädgårdsavfall. Komposter på gården tar hand om trädgårdsavfall och ger ny jord tillbaks. Innergårdens bevattning sker bland annat genom att ta hand om regnvatten. På vintern hålls gångstråken fria från snö och is genom markvärme. Även hängrännorna är uppvärmda för att förhindra bildandet av istappar.

Bred kompetens löser tekniska utmaningar

För att genomföra ett så stort och komplext projekt som Partille Port nyttjar vi några av Peabs absolut största styrkor, att vi är ett stort företag med väl utarbetade rutiner. Vi har spetskompetenser inom de flesta områden och stor samlad erfarenhet från komplexa projekt. I Partille Port har vår avdelning för bostadsutveckling arbetat fram idén och konceptet medan vår byggorganisation bygger med hjälp av våra anläggnings- och industribolag.

I och med att vi är en stor aktör med ansvar för många delar av projektet minimeras risktagandet samtidigt som nya idéer kan utvecklas. På Partille Port har vi exempelvis etablerat en egen betongstation via vårt affärsområde Peab Industri, vilket minskar transporterna avsevärt.

För att kunna öppna upp ytorna i bottenplan och samtidigt kunna bygga den upphöjda innergården, lika stor som Götaplatsen, med nära 300 bostäder ovanpå krävs en avancerad konstruktion. Denna har vi utvecklat tillsammans med våra konstruktörer och interna stödfunktioner. Den upphöjda innergården medför utmaningar i byggskedet bland annat när det gäller transport av material till och från gårdsbjälklaget som ligger flera meter ovanför marknivån. Detta har lösts bland annat med hjälp av våra interna logistiksamordnare, flera kranar och bygghissar samt en minutiös planering av arbetsmomenten tillsammans med en grundlig tidplan.

Mest komplexa platsen att bygga på i Göteborgsområdet

I projektet är det inte bara storleken som är en utmaning. Området där Partille Port byggs räknas som en av de mest komplexa platserna att bygga på i Göteborgsområdet, bland annat beroende på lerans höga vattenhalt och det långa avståndet ned till berg. Tillsammans med Peabs interna geotekniker, vår anläggningsavdelning och projektets arkitekter har vi arbetat fram lösningar för att projektet ska bli både estetiskt tilltalande och byggbart till en rimlig kostnad för alla inblandade parter.

Första inflyttning i området sker under andra kvartalet 2018 och de sista bostäderna och lokalerna beräknas stå klara 2021.

Fakta

Entreprenör
Peab Bostad AB, Peab Industri AB, Peab Anläggning AB.
 
Entreprenadform
Totalentreprenad.
 
Start
2016
 
Färdigställt
Cirka 2021
 
Byggherre
Peab är byggherre samt huvudägare för utvecklingen av Partille Port.
 
Bostadsformer
cirka 800 lägenheter i 4 bostadskvarter, byggyta 85.000 kvm.
 
Lokaler
2 handelskvarter om 14.000 kvm.
 
Arkitekt/Landskapsarkitekt
QPG/ Sydväst Arkitektur och Landskap.
 
Samarbete
Partille kommun.
 
Ort 
Partille Port, Partille, strax utanför Göteborg.
 
Mer information
www.partilleport.se

Kontaktperson: Martin Cagner

Projektchef, Peab Bostad

Telefon: 0733-37 40 52

Referensperson: Björn Marklund

Mölndals kommun. Roll i referensprojektet: Björn var tidigare samhällsbyggnadschef i Partille kommun.

Telefon: 031-315 13 81

Dela det här via:

Cookies

Vår webbplats innehåller cookies (kakor). En cookie är en liten bit data (textfil) som en webbplats – när den besökts av en användare – ber din webbläsare att lagra på din enhet för att komma ihåg information om dig, till exempel din språkinställning eller inloggningsinformation.

Dessa cookies ställs in av oss och kallas förstapartscookies. Vi använder även tredjepartscookies – som är cookies från en annan domän än domänen för den webbplats du besöker – för våra annonserings- och marknadsföringsinsatser. Mer specifikt använder vi cookies och andra spårningstekniker i följande syften:

  • Absolut nödvändiga cookies
  • Prestanda-cookies
  • Funktionella cookies

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies, samt vad cookies används till.
Besökaren ska också samtycka till att kakor används.

Se vilka cookies som används och ändra cookie-inställningar.

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.