Port of Skellefteå

Peab har fått uppdraget att bygga en ny kaj i Skelleftehamn, beställare är Skellefteå kommun. Den nya kajen blir 275 meter lång med en bredd om 28 meter och den kommer att ha ett ramfritt djup på 12,5 meter.

Området är en viktig del i Skellefteå kommuns samhällsutveckling. Kajen möjliggör att större fartyg kan lägga till i hamnen, vilket behövs i och med de stora industrisatsningarna som sker i Skellefteå och i hela regionen.

Uppdraget innefattar; muddring, erosionsskydd, pålning, betongarbeten och hamnspecifik utrustning. Utöver detta byggs omfattande ytor för logistik och godshantering. Då projektet har en tydlig hållbarhetsprofil ska ECO-Betong med lägre klimatpåverkan användas, liksom pålar av SSAB Zero™ som är stål baserat på återvunnet stålskrot och producerat praktiskt taget utan fossila koldioxidutsläpp.

– Att få vara en del av utvecklingen i norra Norrlands logistiknav är mycket inspirerande. Våra tidigare erfarenheter och kompetenser har tagit oss in i projektet och nu ska vi inte bara nyttja dessa för projektets bästa, vi såklart även utveckla dem. Tillsammans. För Skellefteå, för Norrland och alla kommande spännande projekt, säger Hans Boija, regionchef.

I projektet jobbar medarbetare och kompetenser från hela Peabkoncernen. Med hållbarheten i fokus jobbar vi brett som Nordens samhällsbyggare.

– I det här projektet har vi ett arbetssätt för att komma åt de hållbara lösningarna. Det kan handla om produkter, som ECO-Betong, ECO-Asfalt från Peab Asfalt och stålpålar framställda på ett klimatneutralt sätt som borras av Peab Grundläggning. Det handlar också om att skapa rätt arbetsförhållanden för medarbetarna i projektet för ökad effektivitet. Tillsammans i koncernen har vi tillgång till gedigen specialistkompetens som kommer projektet till godo, säger Thomas Wallentin, projektchef.

– Utvecklingen av det nya hamnområdet vid Port of Skellefteå kommer att ha en avgörande roll i samhällsomvandlingen och för de industrietableringar som sker här. Hållbarhetstänket är viktigt i alla delar av projektet och tillsammans med Peab vill vi bygga Sveriges mest hållbara kaj, säger Therese Bäckström Zidoli, funktionschef projektledning vid Skellefteå kommun.

Partnering gör skillnad

Partnering är en samverkansform som gör att vi tillsammans kan hitta dom bästa aktiviteterna för att nå goda resultat i projektet.

– Som jag ser det, är det partnering det enda sättet att kunna nå och realisera de bästa lösningarna. Att ha en framåtlutad och lösningsorienterad kund är en av de största nycklarna till framgång i ett sådant här projekt, säger Thomas Wallentin, projektchef.

Vi bygger kompetens lokalt

Vi på Peab vill bidra till en förändring i branschen både vad gäller traditionella materialval – som kan bytas ut till bättre, klimatanpassade alternativ men vi jobbar även för en mer jämställd bransch. Genom Byggåret har vi många mycket kompetenta medarbetare som gör skillnad i vår vardag både med kompetens och nya perspektiv. Traineeprogrammet är också en satsning för att bygga morgondagens medarbetare och ledare.

– Här jobbar vi aktivt för att förse oss själva men även hela branschen med fler kollegor och kompetenser här i norr. Vi arbetar med traineeprogram och vårt program för att öka andelen tjejer i branschen, kallat Byggåret. Genom att jobba med det blir vi både en mer jämställd, attraktiv arbetsplats – och samhället påverkas positivt av det likaså, säger Markus Eriksson, produktionschef.

Fakta

Uppdrag
En hållbar kaj och hamnområde

Kund
Skellefteå Kommun/ Skellefteå Hamn

Byggtid
2024-2027

Projektering
Konstruktion, mark och VA; Tyréns
El; Sweco
Geokonstruktion; Peab Anläggningsteknik

Entreprenadform
Totalentreprenad

Kontakt

Markus Eriksson

Projektchef, Peab

Telefon: 0725-33 36 70

Thomas Wallentin

Arbetschef, Peab

Telefon: 0733-37 14 78

Dela det här via:

Cookies

Vår webbplats innehåller cookies (kakor). En cookie är en liten bit data (textfil) som en webbplats – när den besökts av en användare – ber din webbläsare att lagra på din enhet för att komma ihåg information om dig, till exempel din språkinställning eller inloggningsinformation.

Dessa cookies ställs in av oss och kallas förstapartscookies. Vi använder även tredjepartscookies – som är cookies från en annan domän än domänen för den webbplats du besöker – för våra annonserings- och marknadsföringsinsatser. Mer specifikt använder vi cookies och andra spårningstekniker i följande syften:

  • Absolut nödvändiga cookies
  • Prestanda-cookies
  • Funktionella cookies

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies, samt vad cookies används till.
Besökaren ska också samtycka till att kakor används.

Se vilka cookies som används och ändra cookie-inställningar.

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.