Modern gestaltning med koppling till befintlig bebyggelse

Brf Qvillestaden i centrala Göteborg består av 92 bostäder. Här har Peab skapat en modern och miljövänlig tolkning av den historiska arbetarstadsdelen. Hela projektet är Svanen-certifierat och stor hänsyn har tagits till hållbarhet, miljö och kringliggande byggnationer.

Kvillestaden i Lundby är en av Göteborgs mest centrala stadsdelar. Denna gamla arbetarstadsdel, som en gång var hjärtat i den gamla varvsindustrin, blomstrar nu efter några år i träda och är för närvarande en av de snabbast växande stadsdelarna i landet.

Modern gestaltning med koppling till befintlig bebyggelse

Brf Qvillestaden består av en u-formad byggnad med 92 bostäder som byggs i direkt anslutning till en befintlig telestationsbyggnad. Husets höjd varierar mellan sex till sju våningar och den slutna innegården är upphöjd. Under innegården ryms garage, förrådsutrymmen och miljörum, i gatunivå finns både verksamhetslokaler och lokaler. Lägenhetsstorlekarna varierar mellan 1,5–4 rok och här finns både vindslägenheter och etagelägenheter. Ansvarig arkitekt är Bornstein Lyckefors Arkitekter AB. Brf Qvillestaden är nominerat till Yimbypriset 2017.

Arkitekturen i området är tidstypisk med en stor andel landshövdingehus. Traditionellt består denna typ av hus av en tung sockelvåning i marknivå, med två våningar i trä eller plåt ovanpå. Förr i tiden markerade olika fastighetsägare sina hus genom en egen färg på fasaden, vilket skapade en variation i kvarteret. Entréerna ligger tätt och leder in till avskilda gårdsmiljöer, från vilka man tar sig vidare upp i huset via olika trappuppgångar.

En ljusdesigner har skapat en modern och
trygg ljusmiljö — i fastigheten och utanför. 

I Brf Qvillestaden är insidan helt klädd i Svanenmärkt furu men på utsidan känner man igen uttrycket av ett Landshövdingehus. Vi har valt traditionella material i ny tappning, som en rustik tegelsockel med sinuskorrigerad zinkplåt ovan. Taket är ett traditionellt sadeltak med mindre kupor, men med ett något stramare och modernare uttryck. Huset är i tre olika färgsektioner, där alla material i varje sektion går i en homogen färgskala. Alltifrån tegel, plåt, balkongräcken, fönsterkarmar och stuprör. Det blir därmed en tydlig flört med kringliggande landshövdingehus och dess historia. Bottenvåningens lokaler och lokaler har höga, glasade partier som är väl inarbetade med en detaljnivå som hjälper till att skapa en vacker fasad och ett inbjudande gaturum. Där det funnits utrymme har vi skapat plats för uteservering och planteringar för att skapa en trevlig entré och gatumiljö.

Hållbarhet, miljö och dagvatten - Svanencertifierat

Brf Qvillestaden är utformad för att vara hållbar både estetiskt och socialt över tid, men också hållbar sett till miljö. För att uppnå projektets högt ställda miljökrav byggs projektet enligt riktlinjerna för Svanen. Svanen ställer höga krav på materialval och dess livscykel. Mycket av arbetet med miljömärkningen görs under projekteringsskedet, men det hanteras också på plats i produktionen. Förutom de resurser som Peab har centralt inom miljö och hållbarhet fanns även en person ute på arbetsplatsen som är diplomerad Svanensamordnare och som arbetar löpande med miljöfrågorna inom projektet.

På den upphöjda innergården blandas en frodig växtlighet med träd i behållare och klättrande, belysta växter mot den gamla tegelfasaden på den befintliga telestationsbyggnaden. En utmaning med rik växtlighet är att det traditionellt går åt mycket färskvatten för bevattning.

Vi samlar upp dagvatten i behållare som vi använder för bevattning. 
Det minskar belastningen på det kommunala vattenledningsnätet.

En annan problematik med en upphöjd och sluten innergård är fördröjning av dagvatten. På detta har vi hittat en lösning där dagvattnet samlas upp i behållare under innergården. Vattnet fördröjs och skapar ett bevattningssystem för gårdens grönska. På detta sätt minskar vi belastningen på det kommunala vattenledningsnätet samtidigt som vi minskar behovet av användning av färskvatten för bevattning. Underhållet från bostadsägarnassida för gårdens grönska blir också minimalt.

Projektet Qvillestaden ligger i nära anslutning till älven vilket medför en stor påverkan av väder och vind. På grund av husets läge byggs konstruktionen vattentät med hela första våningen i vattentät betong. I huset förvaras lameller för de boende att sätta upp i de förmonterade profilerna vilket skapar ett skydd mot att vatten tränger in i huset.

Mötesplats för trygghet, gemenskap och spontana möten

Innergården står i skarp kontrast till den hårda utsidan. När man kommer in på gården befinner man sig i en trävärld som är varm, mjuk och levande. Vi har jobbat genomgående med träribbor i Svanenmärkt furu som kräver minimalt underhåll och som åldras vackert och naturligt. Innergården erbjuder flera gemensamma balkonger och terrasser i olika nivåer och väderstreck för att uppmuntra umgänge.

Funktioner som förråd, miljörum och parkeringar placerats under den upphöjda innergården för spara dyrbar yta från innegården. Den traditionella loftgången har omvandlats till även bli en plats för spontana möten, samvaro och gemenskap. Fördjupningar mittemot entrédörrarna skapar entrébalkonger där man kan parkera sin cykel, ge plats för odling eller möblera. En annan viktig aspekt för att skapa spontana möten är känslan av trygghet. Vi har därför anlitat en ljusdesigner och skapat en väl avvägd ljusmiljö som bidrar till trygghetskänsla både för de boende och det omgivande gaturummet. Högkvalitativ och genomtänkt belysning finns på såväl innergård, loftgångar som fasad.

Fakta

Service
Bostadsutveckling, Fastighetsutveckling, Byggverksamhet

Uppdrag
92 lägenheter

Start
2016

Färdigställt
2019

Ort
Qvillestaden, Göteborg

Arkitekt
Bornstein Lyckefors Arkitekter AB

Mer information
http://www.yimbypriset.se

Kontaktperson

Therese Börjesson

Projektledare, Peab

Telefon: 031-700 84 69

Dela det här via:

Cookies

Vår webbplats innehåller cookies (kakor). En cookie är en liten bit data (textfil) som en webbplats – när den besökts av en användare – ber din webbläsare att lagra på din enhet för att komma ihåg information om dig, till exempel din språkinställning eller inloggningsinformation.

Dessa cookies ställs in av oss och kallas förstapartscookies. Vi använder även tredjepartscookies – som är cookies från en annan domän än domänen för den webbplats du besöker – för våra annonserings- och marknadsföringsinsatser. Mer specifikt använder vi cookies och andra spårningstekniker i följande syften:

  • Absolut nödvändiga cookies
  • Prestanda-cookies
  • Funktionella cookies

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies, samt vad cookies används till.
Besökaren ska också samtycka till att kakor används.

Se vilka cookies som används och ändra cookie-inställningar.

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.