Remmargrundets fyr, Ålands hav

Åtta sjömil utanför Kapellskär i Norrtälje kommun står Remmargrundets fyr. Hösten 2018 blev fyren påseglad av ett fraktfartyg med manöverproblem.

Fyren gick av på mitten och överbyggnaden föll av och sjönk. Fyren ersattes med en temporär lösning som sedan dess visat vägen för sjötrafiken.

Nu har Peab förankrat fyren på nytt genom att borra hål, vardera 12 meter djupa igenom betongen i den befintliga fyren och ner i berggrunden. Vi har sedan monterat stålstag för att hålla konstruktionen på plats.

Det komplexa projektet har utförts nio meter under vattenytan, åtta sjömil utanför Kapellskär - mitt i farleden på Ålands hav. Här passerar dagligen frakt- och färjefartyg, bland annat från Finland och Estland. Det är inte ovanligt med vindar på 20 m/s och två till tre meter höga vågor vid Remmargrund. Väder och vind var den största utmaningen under arbetets gång, och vi har jobbat hårt med säkerheten för våra dykare och övrig personal.

Nu är projektet överlämnat till en nöjd beställare och fyren kan åter visa vägen för de stora fartygen.

Fakta

Uppdrag
Bergförankring av fyr

Kund
Sjöfartsverket

Byggtid
Maj 2020-juni 2020

Entreprenadform
Totalentreprenad

Kontakt

Michael Edberg

Avdelningschef, Peab

Telefon: 0733-37 27 16