Pappersmaskinhall återvinns – till textilåtervinningsanläggning

2020 tecknade SCA avtal om att låta det nya textilåtervinningsföretaget Renewcell etablera sig i en av industrilokalerna vid Ortviken i Sundsvall. Lokalerna som tidigare använts för tryckpappersproduktion ges därmed nytt liv. Peab har fått uppdraget att bereda lokalen för den nya verksamheten.

Renewcell grundades 2012 av forskare vid KTH i Stockholm och har prisats många gånger för sin hållbara innovation. De har tagit fram en process där textilavfall, som produktionsspill eller uttjänta kläder, kan återvinnas till så kallad dissolvingmassa, Circulose®. Circulose® kan i sin tur användas för att tillverka nya textilmaterial.

Med investeringen i fabriken vid Ortviken planerar Renewcell att skala upp produktionen redan under första halvan av 2022. Produktionen beräknas öka från ett par tusen ton till 60.000 ton per år.

– Det är en spännande satsning som Renewcell gör och vi är stolta över att kunna vara med på den resan, säger Anders Granat, arbetschef på Peab.

Projektet med ombyggnation av fabriksbyggnaden, där pappersmaskin 5 (PM5) huserat, genomförs genom ett partneringavtal. Partnering är en samverkansform där ekonomi, tidplaner och utformning planeras och beslutas gemensamt. Dialogen är tät, transparent och pågående genom hela processen. Peab och Renewcell kan därmed tillsammans göra vägval gällande exempelvis materialval och lösningar baserat på total ekonomi och projektets utveckling.

Peab är erfarna och har varit med förr, det märks. Vi är glada att ha dem ombord, säger Christer Johansson, projektchef hos Renewcell. Vi valde Peab för deras erfarenhet men också till stor del för deras närvaro i Sundsvall. Vi vill alltid främja leverantörer med arbetskraft i Sundsvall och Sverige.

Ett cirkulärt projekt

I projektet ingår nya fundament, ny maskinlinje, 38 meter höga kemikalietankar samt en ny byggnad för processkemikalier på cirka 200 kvm.

Processen för att utvinna den nya massan har många likheter med pappersmasseproduktion och en stor del av installationerna och infrastrukturen som redan finns på plats kommer därför att återbrukas.

– Tillsammans med Swerock här i Sundsvall kommer vi också ta vara på befintliga betongkonstruktioner som behöver tas ner. Betongen krossas, rensas från armering och kan sedan återvinnas, säger Anders Granat.

Närmast kommer mark och befintlig byggnad att förberedas och pålningsarbetet inleds. Peabs del i projektet är planerat att färdigställas kring årsskiftet 2021/2022.

– Det finns ett stort engagemang för hela projektet. Det är utvecklande för oss som individer i arbetsgruppen, men också för oss som företag, avslutar Anders Granat.

Fakta

Uppdrag
Ombyggnad av befintlig fabriksbyggnad, nya fundament, ny maskinlinje, 38 meter höga kemikalietankar samt en ny byggnad för processkemikalier, ca 200 kvm

Kund
Renewcell

Byggtid
2021-2022

Entreprenadform
Utförandeentreprenad i partnering

Delaktiga i projektet
Peab Sverige, Swerock

Kontakt

Anders Granat

Arbetschef , Peab

Telefon: 0725-33 53 83

Dela det här via:

Cookies

Vår webbplats innehåller cookies (kakor). En cookie är en liten bit data (textfil) som en webbplats – när den besökts av en användare – ber din webbläsare att lagra på din enhet för att komma ihåg information om dig, till exempel din språkinställning eller inloggningsinformation.

Dessa cookies ställs in av oss och kallas förstapartscookies. Vi använder även tredjepartscookies – som är cookies från en annan domän än domänen för den webbplats du besöker – för våra annonserings- och marknadsföringsinsatser. Mer specifikt använder vi cookies och andra spårningstekniker i följande syften:

  • Absolut nödvändiga cookies
  • Prestanda-cookies
  • Funktionella cookies

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies, samt vad cookies används till.
Besökaren ska också samtycka till att kakor används.

Se vilka cookies som används och ändra cookie-inställningar.

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.