Från flygflottilj till en levande stadsdel

Rikstens friluftsstad i Botkyrka kommun var förr ett flygfält. Idag är det en levande stadsdel med varierande boende- och upplåtelseformer – från studentlägenheter och hyreslägenheter, till villor och äldreboende. Stadsdelen växer med 100 bostäder årligen och år 2032 kommer cirka 3 500 bostäder stå klara.

Rikstens friluftsstad är ett framgångsrikt stadsutvecklingsprojekt i samverkan mellan Peab och Botkyrka kommun. Projektet påbörjades 2004 då det statliga bolaget Vasallen sålde området till Peab som bildade bolaget Riksten Friluftsstad AB. I dagsläget inrymmer stadsdelen runt 1.000 bostäder, 3 förskolor och skola för årskurs 1-9, äldreboende, arbetsplatser, dagligvaruhandel och service. Rikstens friluftsstad är en attraktiv stadsdel med naturnära boende samt med låg och luftig bebyggelse för människor som värdesätter ett aktivt friluftsliv. Den småskaliga bebyggelsen ger en levande och trygg stadsdel. Rikstens friluftsstad ligger söder om Tullinge och omfattar 375 hektar mark. Planläggningen kommer att innefatta cirka tio detaljplaner. Fullt utbyggd, 10.000–12.000 invånare, 40.000 kvm. kommersiella lokaler samt 1.000 arbetsplatser.

Den småskaliga bebyggelsen ger en levande och trygg stadsdel.

Utvecklingsprojekt i samverkan med kommunen: Riksten Friluftsstad AB

  • Projektleder exploateringen, driver detaljplanearbete, styckar av samt avyttrar byggrätter. RFAB har även genom samverkande Peab-bolag byggt ut allmänna anläggningar som vägar och parker samt varit delaktig i byggnationer samt ombyggnationer av skola och förskolor.
  • Samverkar i en gemensam projektorganisation med Botkyrka kommun, en nyckel till framgång. I gemensamma mötesforum hanteras frågor kring omvärldsbevakning, exploateringsavtal, pågående och kommande planarbete, samordning av utbyggnation av infrastruktur samt kommunal service etc.
  • Arbetar även aktivt med trygghetsfrågor för en levande stadsdel. Anpassar utbyggnaden av handel och kommunal service efter befolkningsprognoser. Ombesörjer gemensamma kommunikations- och aktivitetsplaner tillsammans med kommunen.
  • Är aktiva i dialogforum med boende i området. Här arbetas ständigt med att skapa mervärden för Rikstensborna. Det kan även handla om att tillsammans med kommunen driva frågor som exempelvis tätare bussturer, gå-bussar till skolan och bättre sophantering. RFAB:s projektkontor ligger i området vilket också verkar för bättre gemenskap, lyhördhet och förståelse.

Svarar upp mot kommunens hållbarhetsutmaningar

Botkyrka kommun har satt upp ett antal hållbarhetsutmaningar som ska besvaras i de utvecklingsarbeten som pågår inom kommunen. Stor vikt läggs vid planering av de offentliga rummen och mötesplatserna inom stadsdelen. Det råder en kontinuerlig och öppen dialog med medborgarna i olika forum vid planering och genomförande. I utvecklingen av stadsdelen pågår även ett ambitiöst miljöarbete som beskrivs närmare i miljöåtgärdsprogrammet för Rikstens friluftsstad.

Den gemensamma projektorganisationen med Botkyrka kommun är nyckeln till framgång.

Samverkan inom Peab ger erfaren kompetens och kostnadsbesparande lösningar

Inom Peab arbetar vi enligt devisen ”Ett Peab”, dvs. i detta fall hur vi på bästa sätt kan samverka mellan de olika kompetenserna för Rikstens friluftsstad. Här samverkar Peab Anläggning, Peab Hus och Peab Bostad. RFAB driver ombuds- och byggherremöten varje månad för att säkerställa trygg arbetsmiljö på våra byggherrars arbetsplatser samt se till att ordningsföreskrifter efterlevs i området av byggherrar och entreprenörer.

Fakta

Service
Stadsutveckling, bostads- och fastighetsutveckling, bygg- och anläggningsverksamhet

Uppdrag
3.500 bostäder, 1.000 arbetsplatser, 9 detaljplaner

Start
2004

Färdigställt
2032 

Kund
Botkyrka kommun, byggherrar

Samarbete
Peab/RFAB, Botkyrka kommun

Ort
Tullinge, Botkyrka kommun

Arkitekt
Ruth Wiberg, WSP Group 

Mer information 
www.riksten.se

Kontaktperson: Lars Avermalm

Projektchef, RFAB/Peab

Telefon: 08-449 95 31

Referensperson: Antonio Ameijenda

Mark- och exploateringschef, Botkyrka kommun

Telefon: 0734-21 87 22

Dela det här via:

Cookies

Vår webbplats innehåller cookies (kakor). En cookie är en liten bit data (textfil) som en webbplats – när den besökts av en användare – ber din webbläsare att lagra på din enhet för att komma ihåg information om dig, till exempel din språkinställning eller inloggningsinformation.

Dessa cookies ställs in av oss och kallas förstapartscookies. Vi använder även tredjepartscookies – som är cookies från en annan domän än domänen för den webbplats du besöker – för våra annonserings- och marknadsföringsinsatser. Mer specifikt använder vi cookies och andra spårningstekniker i följande syften:

  • Absolut nödvändiga cookies
  • Prestanda-cookies
  • Funktionella cookies

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies, samt vad cookies används till.
Besökaren ska också samtycka till att kakor används.

Se vilka cookies som används och ändra cookie-inställningar.

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.