Mötesfritt ger säkrare pendling

På uppdrag av Trafikverket bygger vi om tio kilometer av väg 23 mellan Huseby och Marklanda som ligger på sträckan mellan Älmhult och Växjö. Sträckan byggs om för att förbättra trafiksäkerheten och framkomligheten på vägen.

Uppdraget omfattar även anpassning av anslutningsvägar, gång- och cykelvägar, bygga en ny bro/viltpassage under väg 23 samt bygga viltstängsel på båda sidor av vägen för att minska risken för viltolyckor. 

En av utmaningarna i projektet är att befintlig trafik måste passera arbetsområdet, därför ställer vi mycket höga krav på säkerheten för våra medarbetare och har gjort hastighetsbegränsande insatser längs sträckan.

Riksväg 23 är ett viktigt inlandsstråk som binder ihop södra Skåne med centrala Östergötland via Växjö. Genom utbyggnaden av etappen strax söder om Växjö skapas en säkrare och mer tillgänglig pendlingsväg mellan Växjö mot Älmhult och vidare till Skåne. Förutsättningarna för godstransporterna på väg förbättras.

Milstolpe avklarad när Trafikverkets projekt Huseby-Marklanda når halvvägs

I början av mars genomförde Trafikverket och Peab en omfattande brogjutning på väg 23 vid Nöbbele. Brogjutningen är en milstolpe i projektet och sammanfaller med att man når halvvägs i vägarbetets tidplan som sträcker sig fram till i slutet på 2022.

Väg 23 karta.jpg

Fakta

Uppdrag
Vägen breddas från 8 meter till 13 meter och byggs om till en mötesfri 2+1-väg som separeras med mitträcken.

Kund
Trafikverket

Byggtid
November 2020 - hösten 2022

Entreprenadform
Totalentreprenad

Delaktiga i projektet
Peab Anläggning AB
Peab Asfalt AB
Swerock AB
Cliffton
Lambertsson (kran/rental/TA)

Mer information
Trafikverkets sida om projektet

Kontakt

Carolin Svensson

Platschef, Peab

Telefon: 0733-37 39 76

Dela det här på: