Salberga häkte, Sala

Peab fick uppdraget att bygga 44 st nya kriminalvårdsplatser (Hus 11) samt en om- och tillbyggnad av inskrivning och administrativa delar. Hus 11 är 5 våningar där första våningen består av kulvert och teknikutrymmen. På de andra planen finns boende för klienter, personalytor, rastgårdar och bevakning av dessa samt operatörsrum för Hus 11.

I Hus 2 har nya bilfickor för transport av klienter byggts samt ny inskrivningsdel och vänt celler. Mycket förberedande arbeten med kraftomläggningar, VA, ny kulvert, rastgårdar osv har utförts innan projektet kunnat starta då detta inkräktade på entreprenadområdet.

Hela Salbergaanstalten, som är en klass 1 anstalt, har varit i drift under ny- och ombyggnationen. Alla arbeten har varit i angränsning till pågående verksamhet innanför murarna, vilket resulterat att arbeten har utförts tillsammans med Kriminalvårdens byggvakter. Projektet och handlingar har varit sekretessbelagda och Kriminalvårdens egna arbeten med säkerhet har varit SUA-klassade. Vi hade samordningsansvar med Kriminalvårdens sidoentreprenör ISG Nordic.

Stommen består av stål- och betong prefab med prefabtegel och plattbärlag med golvvärme i klientytorna. Mellan boenderummen används separerade sandwichelement för att säkerställa höga ljudkrav samt separerade ytterväggar med dilfog. Byggnaden är utrustad med säkerhetsväggar och tak med 4 mm stålplåt.

Utanför anstalten är 27 energihål borrade till ny frikyla och i klientytorna i nya Hus 11 är anläggningen fullsprinklad. Uppvärmningen sker via fjärrvärme.

Fakta

Uppdrag
44 nya häktesplatser på Salbergaanstalten samt om- och tillbyggnad av inskrivning och administrativa delar.

Kund
Salberga Fastighetsförvaltning AB

Byggtid
2019 - 2022

Entreprenadform
Utförandeentreprenad i samverkan

Kontakt

Johan Jansson

Arbetschef, Peab

Telefon: 0733-37 53 36

Dela det här på: