Sandsållning för återbruk - Bandhagen, Stockholm

Halkfritt på vintern – rent på sommaren. Efter en lång vinter sopas gatusanden upp för återbruk till kommande säsong. Men innan sanden lagras måste den sållas och behandlas med hjälp av specialanläggningar, så kallat sållverk.

På Peab ansvarar vi för att hålla vägar och gator i sådant skick att de har god framkomlighet och att trafiksäkerheten är hög. Under vintermånaderna läggs sandningssand ut på stadens väg- och gatunät och för att minska koldioxidutsläppen samt värna om miljön väljer Peab att återanvända sanden från år till år. Det är dock en process som måste till för att kunna återanvända sanden. När sanden körs genom sållverket delas den upp i flera olika fraktioner som används till olika typer av ändamål baserat på reningsprocessen.

– En fraktion är den färdiga produkten som efter provtagning lagras för kommande säsong, en annan blir sopor innehållande plast och avfall. En tredje fraktion kan vara för finkornig och används till jordförbättring eller skyddsfyllning vid rörläggning. Av den sand som Peab lägger ut under hela vintern renas cirka 14 000 ton, varav merparten blir till återbruk. I den återvunna sanden tillsätts en viss mängd makadam för att få rätt kvalitet på sanden, berättar Björn Nehl, platschef på Peab.

Fakta

Uppdrag
Sandsållning av gatusand

Kund
Stockholms läns landsting

Uppdragstid
Till och med 2028

Kontakt

Daniel Patzelt

Arbetschef, Peab

Telefon: 0707-79 40 68

Dela det här via:

Cookies

Vår webbplats innehåller cookies (kakor). En cookie är en liten bit data (textfil) som en webbplats – när den besökts av en användare – ber din webbläsare att lagra på din enhet för att komma ihåg information om dig, till exempel din språkinställning eller inloggningsinformation.

Dessa cookies ställs in av oss och kallas förstapartscookies. Vi använder även tredjepartscookies – som är cookies från en annan domän än domänen för den webbplats du besöker – för våra annonserings- och marknadsföringsinsatser. Mer specifikt använder vi cookies och andra spårningstekniker i följande syften:

  • Absolut nödvändiga cookies
  • Prestanda-cookies
  • Funktionella cookies

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies, samt vad cookies används till.
Besökaren ska också samtycka till att kakor används.

Se vilka cookies som används och ändra cookie-inställningar.

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.