SCA Expansion Obbola, Umeå

Utbyggnaden som ger utrymme till världens största kraftlinermaskin och en fossilfri produktion. Obbola ligger cirka 17 kilometer från centrala Umeå, en bilfärd på dryga 20 minuter. SCA och pappersbruket varit en del av orten sedan tidigt 1900-tal – och nu genomförs en expansionssatsning för att möta den ökade efterfrågan av förpackningspapper och bidra till en minskad klimatpåverkan.

På uppdrag av SCA bygger Peab en ny pappersmaskinshall, inklusive utlastningshall, teknikrum och tillhörande kontor.

– Vi bedömde att Peab passar väl in i det team som vi satt samman för att genomföra detta projekt som är av stor vikt inte bara för SCA, utan för hela regionen, säger Per Strand, projektdirektör och ansvarig för SCA:s investering i Obbola.

Det här är ett enormt projekt som kräver stora resurser och med koncernen
i ryggen kan vi erbjuda det som krävs för att genomföra ett sånt här projekt. 

Jonas Haapaniemi, projektchef Peab

Peabs uppdrag har även inkluderat omfattande mark- och infrastrukturarbeten då fabriksområdet har utökats, tillbyggnad av bioreningsanläggning och fiberlinje samt byggnader för den nya mesaugnen. Dessutom ingår stora ombyggnationer i befintlig anläggning, varav den nya returfiberanläggningen som ska installeras i befintlig maskinsal är både omfattande och komplex.

– Vi satte spaden i jorden december 2019 och har jobbat intensivt med projektet sedan dess. Vi visste från start att det var en offensiv tidplan men vi har haft ett gott samarbete med vår beställare och kunnat följa vår plan trots att det är ett väldigt komplext projekt med många involverade, berättar Anders Gard, vd för Peabs dotterbolag Peab Industribyggnad i Norr*.

Expansion i partnering

Projektet innefattar förutom många olika aktörer även ett flertal etapper och moment där samverkan, kommunikation och planering varit avgörande. Vid de mest intensiva perioderna har omkring 500 arbetare varit inskrivna på Peabprojektet. Totalt sett under hela projekttiden har projektet involverat långt många fler. Detta samtidigt som befintlig pappersproduktion varit i full drift.

– Det här är ett enormt projekt som kräver stora resurser och med koncernen i ryggen kan vi erbjuda det som krävs för att genomföra ett sånt här projekt. Vi drar stor nytta av att vi samverkar mellan flera olika affärsområden, säger Jonas Haapaniemi, projektchef på Peab.

­– Den organisation vi haft på plats har varit helt rätt för uppgiften. De har haft den kompetens och erfarenhet av komplexa industriprojekt som behövts. Vi har haft framgångsrika samarbeten mellan alla inblandade, och ett särskilt lyckat samarbete med Peabs bemanningsföretag, Peab Bemanning, som levererat yrkesskicklig personal som stöttat upp vid produktionstoppar, säger Anders Gard. 

Första fossilfria kraftlinerproducenten

Vid SCA Obbola tillverkas förpackningspapper, kraftliner, för konsument- och transportförpackningar. I den nya pappersmaskinhallen som Peab bygger ska världens största kraftlinermaskin installeras, 60 meter bred och 300 meter lång. Den möjliggör en ökad produktionskapacitet från dagens 450.000 ton till 725.000 ton per år. Expansionen möjliggör också ett minskat koldioxidutsläpp med 20.000 ton per år när den nya biobränsleeldade mesaugnen ersätter två oljeeldade ugnar. SCA blir med expansionen den första fossilfria kraftlinerproducenten.

* Peab Industribyggnad i Norr samägs av affärsområdena Bygg och Anläggning i de norra regionerna. Bolaget är specialiserat på industri- och gruvnäringsprojekt i Norrland och samordnar resurser mellan Peabs olika arbetsgrupper för sömlös samverkan mellan regioner och affärsområden.

Fakta

Uppdrag
Nybyggnation av pappersmaskinhall samt komplettering med och uppgradering av anläggningar för sulfatmassa, ny biorening och returfiber samt ny infrastruktur på området i form av vägar och ledningar.

Kund
SCA

Byggtid
2019 - 2023

Entreprenadform
Utförandeentreprenad i partnering

Peabbolag i projektet
Peab Industribyggnad i Norr AB, Peab Sverige, Peab Anläggning, Peab Grundläggning, Peab Bemanning, Swerock, Lambertsson

Kontakt

Jonas Haapaniemi

Projektchef, Peab

Telefon: 0733-37 18 42

Anders Gard

Vd, Peab Industribyggnad i Norr

Telefon: 0725-33 60 99

Dela det här via:

Cookies

Vår webbplats innehåller cookies (kakor). En cookie är en liten bit data (textfil) som en webbplats – när den besökts av en användare – ber din webbläsare att lagra på din enhet för att komma ihåg information om dig, till exempel din språkinställning eller inloggningsinformation.

Dessa cookies ställs in av oss och kallas förstapartscookies. Vi använder även tredjepartscookies – som är cookies från en annan domän än domänen för den webbplats du besöker – för våra annonserings- och marknadsföringsinsatser. Mer specifikt använder vi cookies och andra spårningstekniker i följande syften:

  • Absolut nödvändiga cookies
  • Prestanda-cookies
  • Funktionella cookies

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies, samt vad cookies används till.
Besökaren ska också samtycka till att kakor används.

Se vilka cookies som används och ändra cookie-inställningar.

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.