Höga krav på landningsbanans beläggning

Flygfältsbeläggningar är ur en teknisk synvinkel mycket utmanande. Internationella regelverk för flygplatsbeläggningar ställer extremt hårda krav både på slitlagerytans struktur och på friktionen. Det handlar om flygtrafiksäkerhet.

Flygplatsen i Sälen är inget undantag, snarare tvärtom. Här arbetar Peab Asfalt med ett helt nytt och okänt stenmaterial. Stenmaterial kan variera kraftigt från täkt till täkt vad gäller porositet, mekaniska egenskaper samt kornform. Detta kräver en hel del förprovning på asfaltlaboratoriet.

För asfaltslaboratoriets del började arbetet redan under vintern 2018-2019 med ett antal laboratorieblandningar för att hitta en lättpackad massa med en godkänd korngradering och med optimerad bindemedelshalt. Det kan krävas ett antal försök innan den rätta sammansättningen hittas.

När dessa bitar är på plats utförs provytor. Eftersom strukturen är svår, nästan omöjlig, att kontrollera på laboratorietillverkade plattor, måste den mätas på plats då rätt läggare och vältuppsättning har använts. Toleranserna för strukturmåttet är väldigt snävt och mäts med en metod som kallas sand-patch. Skulle ytan vara för öppen finns risk för beständighetsproblem och stensläpp. Är ytan för tät finns risk för försämrad friktion. På provytan borras också beläggningen upp och provkropparna analyseras med avseende på bland annat hålrumshalt och vattenkänslighet. Uppdraget är med andra ord mycket krävande och ställer höga krav på leverantören.

Peabs uppdrag

I Peabs uppdrag ingår att bygga landningsbana (118.500 kvm), taxibana (6.300 kvm), uppställningsyta (33.500 kvm) samt tillhörande serviceytor (cirka 58.000 kvm). Det finns även en stor utmaning med de 830 ljusbrunnar som ska lyftas med i alla tre lager asfalt med en tolerans i sista lagret på 0-3 mm under färdig yta. Landningsbanan kommer att läggar i 6 stycken drag där varje drag blir 7,5 meter brett.

Utöver ovanstående innebär projektet byggnation av terminal, som blir cirka 6.000 kvm, inklusive fyra gater vilka kommer att ta emot både inrikes- och utrikesflyg. Garaget på cirka 3.500 kvm kommer att inrymma brandstation, verkstad, tvätthall och uppställningsytor för de underhållsfordon som krävs för att bedriva en modern flygplats.

I anslutning till terminalen byggs tillhörande infrastruktur som parkeringsplatser och en anslutningsväg till Trafikverkets nya dragning av väg 1053. I uppdraget ingår även byggnation av en vatten- och spillvattenledning på sju kilometer, från Tandådalen till den nya flygplatsen. Totala ordervärdet uppgår till 512 miljoner kronor.

Fakta

Uppdrag
En 2.500 meter lång landningsbana, flygplatsterminal med fyra gater och tillhörande garage och infrastruktur. I uppdraget ingår även taxibana, uppställningsyta, tillhörande serviceytor och en vatten- och spillvattenledning på sju kilometer.

Projekttid
2017-2019

Mer information
scandinavianmountains.se

Visste du att...

...asfalt är till 100% återvinningsbart.

...asfalt kan tillverkas kallt, halvvarmt och varmt.

...Peab Asfalt gör 30.000 labtester på asfalt, stenmaterial, bindemedel och betong varje år.

...konvertering till bioolja har minskat utsläppen av koldioxid vid tillverkningen av asfalt med 63%.

Foto: Mira och Thilda Berglind

Linus Linevid arbetar som tekniker och analyserar asfalt

"Vårt jobb är att analysera och kontrollera asfalt och ballast för att vi ska kunna leverera en bra slutprodukt. "

Dela det här via:

Cookies

Vår webbplats innehåller cookies (kakor). En cookie är en liten bit data (textfil) som en webbplats – när den besökts av en användare – ber din webbläsare att lagra på din enhet för att komma ihåg information om dig, till exempel din språkinställning eller inloggningsinformation.

Dessa cookies ställs in av oss och kallas förstapartscookies. Vi använder även tredjepartscookies – som är cookies från en annan domän än domänen för den webbplats du besöker – för våra annonserings- och marknadsföringsinsatser. Mer specifikt använder vi cookies och andra spårningstekniker i följande syften:

  • Absolut nödvändiga cookies
  • Prestanda-cookies
  • Funktionella cookies

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies, samt vad cookies används till.
Besökaren ska också samtycka till att kakor används.

Se vilka cookies som används och ändra cookie-inställningar.

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.