Ny simhall på Rimnersområdet i Uddevalla

Simhallen är efterlängtad och ska bland annat innehålla 50-meters bassäng, hoppbassäng och barnbassäng. Simhallar är särskilt komplexa projekt där tidigare erfarenhet av liknande projekt väger tungt. Här bistår Peabs kompetensgrupp inom badhusbyggnation, med stor erfarenhet av att bygga simhallar runt om i landet, med rådgivning till den lokala projektorganisationen.

– Vi har arbetat tillsammans med Uddevalla kommun i ungefär ett års tid med att ta fram handlingar och underlag för den nya simhallen. Nu ser vi fram emot att sätta spaden i backen för simhallen som kommer att bli ett riktigt fint tillskott för Uddevalla, säger Magnus Wedholm, biträdande regionchef på Peab.

Projektet genomförs som en totalentreprenad i partnering vilket innebär att Uddevalla kommun och Peab först skrev ett kontrakt om att utreda, planera och projektera fram underlaget för simhallen. Det kontrakt som nu tecknats gäller för själva byggnationen av den nya simhallen.

Bild: Uddevalla kommun / Arkitekt: We Group
Bild: Uddevalla kommun / Arkitekt: We Group

– Efter ett väl genomfört arbete och med ett bra samarbetsklimat under Fas 1 kan vi konstatera att vi håller oss inom budget och följer tidsramarna i projektet. Då Uddevallas nya simhall är mycket efterlängtad av Uddevallaborna känns det bra att vi nu kan planera för ett första spadtag, säger Torgny Hübert, projektledare på Uddevalla kommun.

Peab har de senaste åren byggt ett flertal badhus runt om i landet och samlat på sig erfarenheter som tas till vara i arbetet med Uddevallas nya simhall. Delar av organisationen har precis avslutat om- och tillbyggnaden av badhuset Älvhögsborg i grannkommunen Trollhättan, vilket är värdefullt i ett så komplext projekt som att bygga en simhall.

Fakta

Uppdrag
Ny simhall med 50-metersbassäng med integrerad hoppbassäng, 25-metersbassäng, bassäng för simundervisning, barnbassäng

Kund
Uddevalla kommun

Byggtid
Sommaren 2021 - sommaren 2024

Entreprenadform
Totalentreprenad i partnering

Kontakt

Emil Jensen

Arbetschef, Peab

Telefon: 0733-37 41 90

Peab och Uddevalla kommun i samverkan för nytt badhus

Peab har tecknat samverkansavtal med Uddevalla kommun om att påbörja projekteringen av Uddevalla nya badhus. Samverkansavtalet innebär att Peab och kommunen tillsammans utreder, planerar och projekterar fram bästa möjliga förutsättningar för det nya badhuset på Rimnersvallen i Uddevalla.

Dela det här på: