Skiftinge grundskola, Eskilstuna

Objektet avser om- och tillbyggnation av Skiftinge grundskola där cirka 500 elever går från förskoleklass till årskurs 9.

Här finns också två fritidshem och öppen verksamhet för elever i årskurs 4-6. Skolan byggdes på 1970-talet och har först nu genomgått en omfattande om- och tillbyggnad.

Skolan har renoverats och moderniserats helt invändigt. Nya fönster, dörrar och glaspartier har monterats. Samtliga installationer inklusive ställverk, UC och fläktaggregat m.m. har bytts. Hela yttertaket har bytts, helt nya fläktrum har byggts och solceller har installerats.

Nya entrébyggnader med tillhörande trapphus har byggts. Befintligt storkök revs och ett helt nytt storkök med matsal har byggts. Lokalerna har öppnats upp för att ge ett mer öppnande och välkomnande uttryck.

Gången under/genom huset har byggts om för att bli mer attraktiv och för att upplevas som trygg. Även skolgården har genomgått en omfattande upprustning och anpassats till dagens regler och verksamhetskrav.

Arbetet delades in i fem etapper då verksamheten var i drift under hela projekttiden. Detta krävde tillfälliga avspärrningar, ändrade gångvägar, upprätthållande av mediaförsörjning m.m. samt en tät kommunikation med verksamheten.

Projektet som var en partneringentreprenad genomfördes i samverkan med beställaren och har genomsyrats av ett gott samarbete mellan parterna och med fokus på fastlagda gemensamma mål, gemensamt överenskomna system för problemoch konfliktlösning samt ett aktivt sökande efter mätbara förbättringar.

Fakta

Uppdrag
Om- och tillbyggnad av grundskola. Byggnad 13.500 kvm, skolgård 15.200 kvm

Kund
Eskilstuna Kommunfastigheter

Byggtid
Januari 2019 - oktober 2022

Entreprenadform
Partnering

Kontakt

Paul Strand

Arbetschef Peab

Telefon: 0733-37 52 36

Dela det här via:

Cookies

Vår webbplats innehåller cookies (kakor). En cookie är en liten bit data (textfil) som en webbplats – när den besökts av en användare – ber din webbläsare att lagra på din enhet för att komma ihåg information om dig, till exempel din språkinställning eller inloggningsinformation.

Dessa cookies ställs in av oss och kallas förstapartscookies. Vi använder även tredjepartscookies – som är cookies från en annan domän än domänen för den webbplats du besöker – för våra annonserings- och marknadsföringsinsatser. Mer specifikt använder vi cookies och andra spårningstekniker i följande syften:

  • Absolut nödvändiga cookies
  • Prestanda-cookies
  • Funktionella cookies

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies, samt vad cookies används till.
Besökaren ska också samtycka till att kakor används.

Se vilka cookies som används och ändra cookie-inställningar.

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.