Se upp i backen för nya fjällpärlan SkiStar Lodge Hundfjället

2019 fick Peab uppdraget att bygga nya SkiStar Lodge Hundfjället. Under åren har det exklusiva komplexet vuxit upp bland skidbackar och fjälltoppar och i december 2021 var det dags för invigning.

Peabs uppdrag inleddes med rivning av befintliga byggnader, omläggning av VA-ledning och grundläggning av den nya byggnaden. Byggnaden har en U-form, vilket skapar en stor innergård i riktning mot backen. På innergården har det anlagts en drygt 1.000 kvm stor plattyta samt en skridskobana med granitsarg och konstgräs som ska kunna nyttjas sommar som vinter.

Runt varje sida av hotellkomplexet har arbete pågått. Nya väganslutningar har anlagts, naturytor skapats, så också en skidväg som ger gästerna möjlighet att spänna på sig skidorna på hotellets norra sida och sedan glida ner mot skidbacken.

En framgångsfaktor i detta projekt är att vi genom hela projektet har jobbat enligt VPP och anpassat upplägget utifrån vilket skede vi har varit. Det har varit en god stämning och bra samarbete med alla inblandade aktörer, mycket tack vare ett tydligt ledarskap och planering i alla led.

Anna Pers, arbetschef Peab

– Slutresultatet blev riktigt bra och vi kan känna oss nöjda. Utsikten från hotellet mot skidbacken med belysning, julgran och befintliga bäcken med omkringliggande träd är riktigt fin, berättar Fredrik Mundt, platschef anläggning.

En omfattande del i projektet var uppförandet av hotellbyggnaden, som innefattar 153 lägenheter i olika storlekar, parkeringsgarage, butik, utrymmen för skidförvaring, lekrum, storkök, restaurang samt en stor bar- och loungemiljö.

Projektet har krävt en hög nivå av samordning och planering för att alla involverade skulle kunna få åtkomst att kunna utföra sina arbeten. Dels under den intensiva slutfasen, dels under tidigare perioder då de senaste årens pandemi påverkade.

– Pandemin innebar vissa störningar men sammantaget klarade vi oss bra utifrån de åtgärder som vidtogs, berättar Roland Karlsson, projektchef.

Samtida projekt

I samband med hotellbygget byggdes även närliggande Hundfjällscenter om. Det befintliga badet revs och en helt ny badvärld skapades. Befintligt storkök samt restaurang renoverades och ett nytt våningsplan tillkom för en konferensanläggning.

Hotellet och Hundfjällscenter är sammandockade med en inglasad gångbro. På så vis tar sig gästerna mellan byggnaderna väderskyddat.

Projektet har inneburit en hel del utmaningar, men resulterat i många smakfulla detaljer och en nöjd beställare.

– En framgångsfaktor i detta projekt är att vi genom hela projektet har jobbat enligt VPP och anpassat upplägget utifrån vilket skede vi har varit. Det har varit en god stämning och bra samarbete med alla inblandade aktörer, mycket tack vare ett tydligt ledarskap och planering i alla led. En stor eloge till alla som arbetat i projektet och den fina kvalitén som vi levererat i alla delar, säger Anna Pers, arbetschef Peab.

Fakta

Uppdrag
Byggnation av hotell, 153 lägenheter, 18.600 kvm, mark- och anläggningsarbeten

Kund
Skistar Lodge Hundfjället

Byggtid
2019-2021

Entreprenadform
Totalentreprenad

Kontakt

Anna Pers

Arbetschef, Peab

Telefon: 0733-37 65 00

Dela det här på: