Smedbyhof – nytt äldreboende och förskola

Peab fick uppdraget att bygga nytt äldreboende och förskola i Upplands Väsby, norr om Stockholm. Konceptet att placera äldreboende och förskola intill varandra var ett medvetet val, här möts gammal som ung.

Vård- och omsorgsboende med en förskola på bottenvåningen, totalt 4.385 kvm. Äldreboendet har 40 boenderum fördelat på fyra våningar. Byggnaden är en prefabstomme med massiva betongväggar och bjälklag av håldäck. Stort sadeltak, råsspontsluckor, papp och badtäckning av aluzink. Huset har solceller på taket som har utformats i ett nära samarbete mellan byggherren Sehlhall Fastigheter, totalentreprenören Peab och hyresgästerna Tellusbarn och Kavat Vård.

Här förväntas nya kontakter knytas som bidrar till god hälsa och välbefinnande i båda grupperna. Det nya äldreboendet och förskolan invigdes i slutet av 2021.

Uppdrag
Nytt vård och omsorgsboende

Kund
Sehlhall Produktion AB

Byggtid
2019-2021

Entreprenadform
Totalentreprenad

Kontakt

Louise Strömbeck

Regionchef, Peab

Telefon: 0725-33 52 96

Dela det här på: