Trafikplats Spillepengen – Nyckeln till Norra hamnen i Malmö

Trafikplats Spillepengen, i norra delen av Malmö, är en av Skånes viktigaste knutpunkter i vägnätet. Trafikplatsen är hårt trafikerad av pendlingstrafik och tung trafik, cirka 20.000 fordon per dygn passerar trafikplatsen och under rusningstid kunde tidigare långa köer uppstå.

För att förbättra Spillepengens kapacitet, och säkerheten för trafiken till norra hamnen byggdes en planskild trafikplats med en brolösning, även kallad en "fly-over". Detta innebär en säkrare trafikmiljö eftersom trafiken separeras. I projektet ingick också att bygga om vägar in till Norra hamnen.

Trots att det var en hel del omfattande förändringar och utmaningar lyckades vi med bedriften att leverera en godkänd totalentreprenad en månad före tidplanen med ett fantastiskt resultat.

Joakim Kjellberg, projektchef Peab

— Spillepengen är ett projekt som vi alla kan vara stolta över, en entreprenad som bedrivits på ett framgångsrikt sätt i mycket nära samarbete med kunden, säger Joakim Kjellberg, projektchef Peab.

—I samverkan har vi tillsammans lyckats genomföra denna komplexa entreprenad med många utmaningar på ett fantastiskt sätt.

—Trots att det var en hel del omfattande förändringar och utmaningar lyckades vi med bedriften att leverera en godkänd totalentreprenad en månad före tidplanen med ett fantastiskt resultat.

Tillsammans med vår beställare har vi hittat många unika lösningar
för just detta projekt, bland annat när det gäller arbetsmiljö.

Oscar Bruneby, platschef Peab

— Vi är många som har arbetat på Spillepengen i Malmö och det är ett projekt som verkligen ligger mig varmt om hjärtat, säger Oskar Bruneby, Peabs platschef.

— Tillsammans med vår beställare har vi hittat många unika lösningar för just detta projekt, bland annat när det gäller arbetsmiljö. Vi hittade en lösning så vi kunde armera betongpelarna genom att stå kvar på marken, vilket normalt sett annars utförs stående högt upp på en ställning. Dessutom kunde vi med denna lösning återanvända formarna som vi göt pelarna i.

I entreprenaden ingick även en omfattande efterbehandling av förorenad jord samt hantering av förorenat vatten. Genom att ta in materialet för kategorisering, provtagning och mellanlagring kunde halten koldioxid per ton hanterade massor sänkas radikalt. Återtransport av användbara massor till projektet möjliggjordes och mängden som gick till deponi minimerades. Denna hantering innebar en större säkerhet och bättre kontroll eftersom alla massor passerade den egna anläggningen.

Fakta

Uppdrag
Totalentreprenad
2 broar, 371m långa
10 stöd varav 16 pelare och 2 landfästen
700 pålar
11.000 m3 betong
500 meter stödmur

Kund
Malmö stad med Trafikverket som medfinansiär

Delaktiga i projektet
Peab Anläggning, Peab Grundläggning, Peab Asfalt, Swerock, Lambertsson, Lambertsson Kran, Lambertsson El.

Mer information
I september 2016 tilldelades Spillepengen silvermedalj i tävlingen Svenska Ljuspriset. Tävlingen syftar till att uppmärksamma den höga nivån av ljusplanering i Sverige. Juryn bedömer såväl visuella, estetiska, funktionella, tekniska, som driftsekonomiska aspekter och vill lyfta fram projekt eller delar av projekt som har intressanta kvaliteter vad gäller tekniska lösningar, gestaltning, brukaraspekter eller driftsekonomi.

Kontakt

Patrik Magnusson

Avdelningschef, Peab

Telefon: 0733-37 58 91

Dela det här via:

Cookies

Vår webbplats innehåller cookies (kakor). En cookie är en liten bit data (textfil) som en webbplats – när den besökts av en användare – ber din webbläsare att lagra på din enhet för att komma ihåg information om dig, till exempel din språkinställning eller inloggningsinformation.

Dessa cookies ställs in av oss och kallas förstapartscookies. Vi använder även tredjepartscookies – som är cookies från en annan domän än domänen för den webbplats du besöker – för våra annonserings- och marknadsföringsinsatser. Mer specifikt använder vi cookies och andra spårningstekniker i följande syften:

  • Absolut nödvändiga cookies
  • Prestanda-cookies
  • Funktionella cookies

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies, samt vad cookies används till.
Besökaren ska också samtycka till att kakor används.

Se vilka cookies som används och ändra cookie-inställningar.

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.