Sveriges största dubbelklaffbro

Stridsbergsbron kommer att sträcka sig över Göta Älv mellan området Hjulkvarnelund och den nya stadsdelen Vårvik i Trollhättan. Bron kommer att bli cirka 254 meter lång med en öppningsbar del i form av en dubbelklaffbro.

Den nya bron i Trollhättan är en viktig tillgång för hela staden och inte minst för dess trafiksituation. Tanken med Stridsbergsbron är att den ska minska belastningen på befintliga broar, och skapa en tydligare fördelning av trafiken mellan den östra och västa sidan av Trollhättan.

Bron kommer vara tillgänglig för fotgängare, cyklister, kollektivtrafik och biltrafik. Särskild hänsyn kommer att tas till oskyddade trafikanter där gång- och cykelbanor görs 4 meter breda i båda färdriktningarna och körbanan 3,5 meter åt båda hållen. Bron innebär också en större flexibilitet och en säkrare trafiksituation.

– Jag är säker på att den här bron kommer få en jättebetydelse både vad det gäller att avlasta Stallbackabron och inte minst klaffbron mitt i staden samt när det kommer till att tillgängliggöra Trollhättan som stad och få upp intresset för Vårvik. Allt fler kommer upptäcka vilken vacker plats detta är och kommer vilja röra sig här ute säger Magnus Paulsson, projektchef på Peab.

Under 2020 och 2021 kom grundläggningsarbetet och pålningen på plats. I mars 2022 var den första av fyra lanseringarna av den 148 meter långa samverkansbron över Göta Älv. Lanseringen var 21 meter och gjorde nu plats åt fler ståldelar som redan dagen efter rullar in på trailers för att svetsas samman med resten.

I övrigt pågår form, armering och gjutningar av klaffkammarna på båda sidor av älven. Ett påkörningsskydd för bron i form av stora kassuner på var sida om kammaren istället för ledverk går mot sitt färdigställande. Arbetet med att montera samt svetsa de både öppningsbara klaffarna för sjötrafiken kommer startas på en närliggande kaj under våren 2022 och montering av dessa beräknas ske vecka 31, då sjötrafiken stängs av tillfälligt i en vecka.

Drazen Kendes, projektledare på Trollhättans samhällsbyggnadsförvaltning har full koll på arbetet kring Stridsbergsbron. Den inledande byggfasen har skett största del under vattnet i form av gjutning av brostöd. En uppenbart kritisk byggnadsfas då alla broar behöver säkra och stabila fundament.

– Stridsbergsbron är en del av den stora infrastruktursatsningen Trollhättan gör tillsammans med en ny huvudgata på Hjulkvarn och en ny stadsdel på Vårvik. Bron kommer bli en viktig länk för såväl bilar som cyklister och gående. Den kommer sätta stor prägel på trafikflödet i staden, genom avlastning av befintliga stråk, inklusive klaffbron. Vi går nu in i en fas där Trollhätteborna mer tydligt kan se hur bron växer fram, med lansering av fasta bron och så småningom montering av klaffar.

Fakta

Uppdrag
Ny dubbelklaffbro, 254 m

Kund
Trollhättans Stad

Byggtid
Sep 2020 - maj 2023

Entreprenadform
Totalentreprenad i strategisk partnering

Delaktiga i projektet
Peab Asfalt, Lambertsson, Peab Marin, Peab Anläggning

Kontakt

Anders Nykvist

Arbetschef, Peab

Telefon: 0733-37 37 23

Dela det här på:

Vår webbplats innehåller cookies (kakor). Klickar du på "Cookies" i sidfoten kan du se vilka cookies som används och ändra dina cookie-inställningar.

Cookies

Vår webbplats innehåller cookies (kakor). En cookie är en liten bit data (textfil) som en webbplats – när den besökts av en användare – ber din webbläsare att lagra på din enhet för att komma ihåg information om dig, till exempel din språkinställning eller inloggningsinformation.

Dessa cookies ställs in av oss och kallas förstapartscookies. Vi använder även tredjepartscookies – som är cookies från en annan domän än domänen för den webbplats du besöker – för våra annonserings- och marknadsföringsinsatser. Mer specifikt använder vi cookies och andra spårningstekniker i följande syften:

  • Absolut nödvändiga cookies
  • Prestanda-cookies
  • Funktionella cookies

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies, samt vad cookies används till.
Besökaren ska också samtycka till att kakor används.

Se vilka cookies som används och ändra cookie-inställningar.

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.