Ny skola för årskurs F-9 i Löddeköpinge

Projektet genomförs i två faser där avtal om första fasen tecknades hösten 2019 och innefattade projektering, planering och kalkylering. Nu har ett nytt avtal slutits för den andra fasen som är produktionsfasen.

Tolvåkerskolan ligger i den nordöstra delen av Löddeköpinge och byggnationen avser fyra huskroppar, som är ihopkopplade med förbindelsegångar. Det är tre skolbyggnader för 630 elever och två idrottshallar som tillsammans blir en yta på 13.000 kvadratmeter.

Skolbyggnaderna uppförs i två plan och samtliga byggnader kommer att uppfylla kraven för Miljöbyggnad silver. På idrottshallens tak kommer det att placeras solceller och hela skolan kommer att anslutas till en geoanläggning för bergvärme.

Byggnaderna kommer att användas såväl av skolan som av föreningsverksamheten i kommunen. Matlagningskurser i hemkunskapssalarna, musikföreningar i musiksalarna och idrottshallarna kommer att användas för sport och andra aktiviteter.

– Det här projektet är en viktig framtidssatsning för invånarna i Löddeköpinge och vi är stolta över att få bidra med våra kunskaper. Skolan kommer att bli en mötesplats för såväl elever och personal som för föreningslivet, och kommer att bidra till människors hälsa och meningsfulla fritidsaktiviteter. Kort sagt är det här ett fint exempel på vårt närproducerade samhällsbygge, säger Bratislav Marjanovic, regionchef på Peab.

– I vår roll som den lokala samhällsbyggaren i Kävlinge kommun delar vi Peabs målbild kring detta projekt. Vi ser fram emot ett gott samarbete mot en attraktiv, hållbar och ändamålsenlig skola för invånarna i Löddeköpinge, säger Mikael Strand, vd på KKB.

Fakta

Uppdrag
Ny skola för årskurs F-9 (tre skolbyggnader och två idrottshallar). Totalt cirka 13.000 kvm.

Kund
KKB Fastigheter AB

Byggtid
Våren 2021 - hösten 2023

Entreprenadform
Totalentreprenad i samverkan

Kontakt

Bratislav Marjanovic

Regionchef Peab

Telefon: 0733-37 43 02

Dela det här på: