Uppsala Stadshus, om- och tillbyggnad

Stadshuset i Uppsala har genomfört en om- och tillbyggnad med syfte att skapa ett högkvalitativt stadshus med omgivande allmän plats för kommunala förvaltningar och förtroendevalda politiker. De kommunala förvaltningarna har fram till idag varit utspridda på olika adresser, men genom att bygga ut stadshuset kan nu 1.800 medarbetare istället sitta i ett gemensamt hus. I det nya stadshuset kommer det bland annat finnas plats för utställningar, kontaktcenter, reception, ett konferenscenter, restaurang och ett kafé.

Entreprenaden omfattar en ombyggnad på cirka 13.000 kvm, nybyggnad cirka 14.000 kvm varav påbyggnad cirka 2.000 kvm samt allmän platsmark cirka 7.000 kvm. Ett utmärkande moment i projektet är glastaket över den stora innegården som spänner över 40x40 meter. Projektet utfördes som en utförandeentreprenad där Henning Larsen är arkitekt och Thyréns står för konstruktion och teknikdisciplinerna.

Foto: Peter Steen
Foto: Peter Steen

Hållbarhetsmål

De övergripande hållbarhetsmål som har satts upp som utgångspunkt för projektet är indelade efter Uppsala kommuns hållbarhetspolicys tre dimensioner: ekologiska, sociala och ekonomiska.

Både om- och tillbyggnaden har utformats för att vara flexibla så att byggnaden med installationer kan anpassas till ändrade funktionskrav i framtiden. Tekniksystemen ligger i framkant och är energieffektiva avseende såväl klimat och fastighetsdrift som säkerhet/passage, IT- och AV-teknik.

Taket har klätts med cirka 1.000 kvadratmeter solceller, vilket kan ge minst 100 MWh solel till stadshuset varje år. Utöver solceller har stadshuset även gröna tak (så kallade biotoptak) med minst tio olika sorters gräs, örter och sedumväxter. Gröna tak bidrar med flera ekosystemtjänster såsom ökad biologisk mångfald som är till nytta för insekter så som fjärilar och bin. Gröna tak bidrar också med isolering mot värme, kyla och buller och de minskar även mängden vatten som rinner av taken. På så sätt minskas mängden föroreningar i dagvattnet (regnvatten).

Byggnaden certifieras enligt BREEAM Excellent och har stort fokus på att den skall vara mycket energieffektiv och klara Boverkets nära-noll-energikrav.

Under byggtiden återanvändes material från rivningen vilket är positivt, både för ekonomin och för klimatet. Marmor, teak och älvdalskvartsit har därför sparats och återanvänts under renoveringen.  Materialen användes både som byggnadsmaterial och som tidstypiska inredningsdetaljer med högt kulturvärde, till exempel fönsterbågar av teak, emaljplåtar på fasaderna, koppartak, spiraltrappor och armaturer.

Foto: Peter Steen

Stadshuset i Uppsala vinner Årets Bygge 2022

Stadshuset i Uppsala har utsetts till totalvinnare av den prestigefyllda titeln Årets Bygge. Projektet prisades för det goda samarbetet i ett stort och utmanande projekt med hållbarhet i fokus. Att alla inblandade har haft projektets bästa i fokus, jobbat nära varandra och inte varit rädda för att prova nya lösningar sida vid sida med beprövad t...

Fakta

Uppdrag
Ny-, om- och påbyggnad av stadshus

Kund
Uppsala kommun Förvaltningsfastigheter AB

Byggtid
2017-2021

Entreprenadform
Utförandeentreprenad

Miljömärkning
BREEAM Excellent

Delaktiga i projektet
Peab Sverige AB, Peab Anläggning AB, Peab Grundläggning, Swerock, Lambertsson

Kontakt

Jens Andersson

Arbetschef, Peab

Telefon: 0733-37 50 52

Dela det här via:

Cookies

Vår webbplats innehåller cookies (kakor). En cookie är en liten bit data (textfil) som en webbplats – när den besökts av en användare – ber din webbläsare att lagra på din enhet för att komma ihåg information om dig, till exempel din språkinställning eller inloggningsinformation.

Dessa cookies ställs in av oss och kallas förstapartscookies. Vi använder även tredjepartscookies – som är cookies från en annan domän än domänen för den webbplats du besöker – för våra annonserings- och marknadsföringsinsatser. Mer specifikt använder vi cookies och andra spårningstekniker i följande syften:

  • Absolut nödvändiga cookies
  • Prestanda-cookies
  • Funktionella cookies

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies, samt vad cookies används till.
Besökaren ska också samtycka till att kakor används.

Se vilka cookies som används och ändra cookie-inställningar.

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.