Utbyggnad av Vombverket – Linje 4

I projektet ingår det att bygga en ny processbyggnad med tillhörande produktionslinje för att producera rent och färskt dricksvatten. Det sker genom en konstgjord infiltration som görs enligt samma princip som den naturliga processen då regnvatten sakta rinner igenom markens olika sand och gruslager för att så småningom bilda grundvatten.

Den nya linjen förbättrar produktionskapaciteten på Vombverket och kompletterar de andra tre produktionslinjerna för att säkerställa produktionen av högkvalitativt dricksvatten till kommunerna och deras framtida behov. I projektet ingår även tillhörande markarbeten och yttre VA-ledningar.

– Vi ser fram emot att tillsammans med Sydvatten färdigställa ett viktigt steg i den planerade utbyggnaden på vattenverket. Som samhällsbyggare är vi givetvis mycket stolta över att vara med och bidra till en säker och trygg dricksvattenförsörjning till invånarna i Skåne, säger Göran Wiking, regionchef på Peab.

 Sydvatten arbetar för en mer hållbar vattenanvändning ur flera perspektiv. Detta är en viktig utbyggnad både med tanke på kapacitet och redundans för bolagets delägarkommuner” säger Fredrik Olsson, projektledare på Sydvatten.

Vombverket producerar i dagsläget cirka 1.000 liter vatten per sekund och levererar färskt dricksvatten till Burlöv, Malmö, Staffanstorp, Svedala, Vellinge och delar av Lund och Eslöv.

Fakta

Uppdrag
Ny produktionsledning för rening av råvatten

Kund
Sydvatten AB

Byggtid
2020-2022

Entreprenadform
Totalentreprenad

Kontakt

Henrik Hansson

Projektchef, Peab

Telefon: 0733-37 41 01

Dela det här på: