Vi utvecklar Vårberg med social hållbarhet i fokus

I Vårberg ska Peab utveckla Vårbergs högsta hus. Här har man vunnit en markanvisningstävling, där en av de viktigaste komponenterna är ett tydligt fokus på social hållbarhet.

På bästa läge i Vårberg, i hörnet av Vårbergsvägen och Svanholmsvägen, i närheten av konstverket Vårbergs Jättar, ska Peab utveckla ett hundratal nya bostadsrätter i ett 8 respektive 13 våningar. Projektet kommer att ha ett starkt fokus på social hållbarhet inom ramen för Stockholms stads projekt Fokus Skärholmen.

– Byggnaden blir ett nytt landmärke och kommer att öka blandningen av olika upplåtelseformer i området. Tillsammans med Fokus Skärholmen och White arkitekter kommer vi att vara med och utveckla platsen så att den blir en föregångare inom social hållbarhet, säger Emma Eriksson, projektchef på Peab Bostad och ansvarig för utvecklingen av projektet i Vårberg.

Området ingår i Stockholms stads stadsutvecklingsprojekt Fokus Skärholmen med höga ambitioner kring social hållbarhet. Peab kommer inom ramen för sitt arbete med social hållbarhet och jämställdhet att erbjuda praktik och mentorskap för att ge deltagarna en inblick i samhällsbyggnadsbranschen och skapa viktiga kontaktnät för framtiden. Syftet med insatsen är att bidra till en ökad sysselsättning bland ungdomar och unga vuxna i området. Det ska i sin tur skapa en långsiktig positiv effekt som kan medverka till att förändra deltagarnas och deras familjers vardag.

Stadsutvecklingsprojektet Fokus Skärholmen har som målsättning att tillföra nya bostäder och förbättrade stadskvaliteter samt stärka den sociala hållbarheten i området. Sammanlagt utvecklas 1.500 nya bostäder längs Vårbergsvägen, som kommer att förvandlas till en gata kantad med stadsbebyggelse.

Fakta

Uppdrag
Ett hundratal bostadsrätter

Arkitekt
White Arkitekter

 

 

Kontakt

Emma Eriksson

Projektchef, Peab Bostad

Telefon: 0702-58 17 92