Värnamo sjukhus OP/IVA

Renoveringen av Värnamo sjukhus påbörjades 2016 med målet att skapa nya moderna lokaler för att möta framtidens behov och krav inom sjukvården.

Projektet i sin helhet omfattade:

  • Pre- och postoperation
  • Intensivvårdsavdelning
  • Hjärtintensivvårdsavdelning
  • Sterilcentral
  • Medicinsk teknik
  • Södra entrén
  • Parkeringsyta vid södra entrén

Projektet var indelat i två entreprenader, den första var en stom- och tillbyggnadsentreprenad medan den andra omfattade invändiga byggarbeten och installationsarbeten som genomfördes med pågående verksamheter i angränsande lokaler under entreprenadtiden.

Arkitektpris

Utformningen av sjukhuset bygger på de senaste rönen om rummets betydelse för patienten och är planerad med utgångspunkt i evidensbaserad design. Arkitekten White Arkitekturer tilldelades utmärkelsen ”Highly Commended” vid det prestigefyllda European Healthcare Design Awards 2020 i kategorin ”Design for Adaptation and Transformation”.

Fotograf: Bert Leandersson
Fotograf: Bert Leandersson

Fakta

Uppdrag
BTA 5.910 kvm

Kund
Regionfastigheter, Region Jönköping

Byggtid
April 2016 – mars 2020

Kontraktssumma
Ca 236 Mkr

Entreprenadform   
Generalentreprenad

Kontakt

Askin Midbeck

Arbetschef (bitr), Peab

Telefon: 0733-33 92 24