Västertorpsskolan, Stockholm

Västertorpsskolan i södra Stockholm, är en grundskola som ligger vid Västertorps centrum och dess tunnelbanestation. Den byggdes 1950 och är designad av arkitekten Stig Åkerman.

Peab fick i uppdrag att bygga en tillbyggnad i fyra plan som länkas samman med den befintliga skolan. Skolan har ungefär 500 elever och skolgården har varierande lekmöjligheter på hårdgjord yta, samt planteringar och stora träd. Eleverna har även tillgång till ett grönområde direkt norr om tomträtten. Arbetet med tillbyggnaden har utförts parallellt med pågående verksamhet i skolan vilket har medfört stor planering och riskmedvetenhet under hela byggtiden.

Fasaderna är byggda med grönskimrande keramiska plattor och den nya tillbyggnaden kommer att certifieras enlig Miljöbyggnad Silver.

Översiktlig information om objektet:

  • objektet avser tillbyggnad (Hus G) av ca 3.000 m2
  • totalytan för tomträtten är 13.750 m2 och byggnaden är totalt 8.237 m2
  • objektet avser dessutom ombyggnad av hus A och B i mindre omfattning, samt upprustning av skolgården.
  • för prefabricerade stomkonstruktioner och ny hiss ingår projektering och funktionsansvar.

Fakta

Uppdrag
Om- och tillbyggnad av skola

Kund
Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB)

Byggtid
Jan 2019 – dec 2020

Certifiering
Miljöbyggnad silver

Entreprenadform
Utförandeentreprenad

Kontakt

Daniel Ljubinovic

Arbetschef, Peab

Telefon: 0725-33 31 04

Dela det här på: