Vårt erbjudande

Hållbart samhällsbyggande

Som samhällsbyggare arbetar vi på Peab systematiskt och målinriktat med vårt hållbarhetsarbete. Trots vår storlek är vi måna om att vara lokalt förankrade, vi eftersträvar alltid ett närproducerat samhällsbyggande, samtidigt som vi ger bästa möjliga förutsättningar för människorna som ska vistas i miljöerna som vi planerar, bygger och anlägger. 

Våra viktigaste hållbarhetsmål är våra tre miljömål och visionen om noll allvarliga olyckor på arbetsplatsen.

Klimatneutralitet 2045 kräver innovation

I en bransch med stor miljöpåverkan har Peab också ett stort ansvar. Målet är att vi ska vara klimatneutrala 2045, vilket kräver ett engagerat och välplanerat innovationsarbete.

Genom att förlänga livslängden på det vi en gång har utvunnit vill vi ta en ledande roll i den cirkulära omställningen. Att minska den negativa klimatpåvkeran gäller förstås inom alla områden i vår verksamhet. Men det betyder också att ta ansvar i hela värdekedjan.

Vi är övertygade om att innovation, teknisk utveckling och kreativa lösningar gynnar både oss som bransch och hela vårt samhälle. Därför har vi satsat vi mycket på att utvecklar vi egna ECO-produkter, som ECO-Asfalt, ECO-Betong och ECO-Ballast.

En viktig förutsättning för en hållbar samhällsutveckling är samarbete. Därför driver och deltar vi i olika branschinitiativ och utvecklingsprojekt tillsammans med näringsliv, branschaktörer, intresseorganisationer och den offentliga sektorn.

Miljösmarta val för en bättre framtid

Peab arbetar aktivt för att minska vår miljöpåverkan. Vi har en tydlig ambition om att arbeta hållbart genom våra långsiktiga miljö- och klimatmål. 2030 ska vi ha fasat ut miljö- och hälsofarliga produkter. År 2040 ska vi ha en 100 procent resurseffektiv verksamhet, och 2045 ska vi vara klimatneutrala. Delmål på vägen mot klimatneutralitet är att till 2030 reducera koldioxidintensiteten i vår verksamhet och för våra köpta insatsvaror och tjänster. Peab ställer sig också bakom branschens klimatmål i Färdplan för fossilfri konkurrenskraft – Bygg- och anläggningssektorn. 

Närproducerat samhällsbygge

Att arbeta lokalt där våra kunder finns utgör grunden i vårt miljö- och klimatarbete. Vi värderar högt att arbeta med lokala resurser såsom egen personal och egna insatsvaror i projekten. På så vis är vi med och bidra till utvecklingen i de orter där vi verkar. Vi tar tillvara på det unika i att vi finns nära, att vi kan den lokala marknaden och att vi har alla de delar som behövs för att genomföra ett projekt - genom hela processen. 

Långsiktiga karriärmöjligheter

Som medarbetare hos oss har du möjlighet att forma din egen karriär och att prova på nya, utmanande uppgifter. Våra anställda ska känna sig delaktiga, ha förutsättningar att prestera och utvecklas, och samtidigt må bra hos oss – länge. 

Skapa framtidens byggbransch

Det är våra medarbetares kompetens och engagemang som bygger Peab. Därför är en av våra strategiska målsättningar att vara den bästa arbetsplatsen. Det betyder att alla som arbetar i Peab ska gå till arbetet varje dag och känna sig trygga inkluderade och engagerade och att varje medarbetare upplever sitt arbete som meningsfullt och utvecklande. Peab är en arbetsplats för alla. Hos Peab får du varierande och utvecklande uppgifter i en miljö med människan i fokus. 

Bli leverantör till Peab

Vill ditt företag vara med och bidra till en hållbar samhällsutveckling? Ansök om att bli leverantör till Peab. Vi har alltid behov av leverantörer som delar vår ambition om god affärsetik och högt samhällsengagemang.

Dela det här på:

Vi använder cookies. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.