Ledande aktör med stark position på marknaden

Genom projektutveckling skapar Peab hållbara och levande stadsmiljöer och fastigheter. Projektutveckling omfattar bostadsutveckling och fastighetsutveckling med syfte att skapa hållbara och levande stadsmiljöer med såväl bostäder som kommersiella fastigheter.

Projektutveckling innebär, bland annat, att ansvara för koncernens förvärv och avyttring av fastigheter, och genererar entreprenader till övriga affärsområden. Projektutveckling sker i helägda bolag eller i samarbete med partners via joint ventures.

Peab är en av Sveriges största bostadsutvecklare och har en stark position på marknaden. Vi arbetar över hela Sverige, vilket gör att vi har god lokal och regional kännedom om de skilda marknadsförutsättningarna.

Peabs fastighetsutveckling utvecklar kontor, lokaler och ibland hela stadsdelar i samarbete med kommuner och andra partners. Verksamheten är huvudsakligen fokuserad på storstadsområden i hela Norden.

Dela det här på:

Vi använder cookies. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.