Ett av Sveriges största företag inom grundläggning

Korrekt och väl utförd grundläggning av vägar, järnvägar, hus och andra byggnadsverk är en förutsättning för att undvika sättningar, stabilitetsbrott eller svängningsrörelser under byggtiden och under byggnadsverkets livslängd.

Grundläggning är många gånger ett tekniskt komplicerat arbete som innebär allt från geotekniska lösningar till professionellt genomförda entreprenaduppdrag. På Peab lägger vi grunden för hus, broar, hamnar och spår samt engagerar oss i hela produktionskedjan.

Med ett brett urval av olika metoder och tekniker skapar vi förutsättningar för byggnation i hela Norden. Från stora, krävande infrastrukturprojekt till små entreprenader utför Peab grundläggning genom moderna metoder och tekniker. Vi erbjuder professionell hjälp inom områdena spontning, pålning, borrning, injektering, jetinjektering, grundförstärkning och grundläggning med borrplintar.

Dessa tjänster tillhandahålls av Peabs dotterbolag, Peab Grundläggning, som är ett av Sveriges största grundläggningsföretag.

Dela det här på:

Vi använder cookies. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.