Från sanering till nya bostäder

Förorenade markområden kan vara farliga för människor att vistas på eller vid, vilket gör dem obrukbara. Genom att sanera sådana områden skapas fler ytor där exempelvis bostäder eller kontor kan byggas.

Peab har kunniga miljöexperter med lång och bred erfarenhet, vilket innebär att vi kan erbjuda helhetslösningar inom sanering och miljö. Vi tar hand om hela kedjan, från provtagning och klassificering till omhändertagande och bearbetning. Vi sköter myndighetskontakter och ser till att dokumentationen hanteras på ett korrekt sätt vid anmälnings- och tillståndsärenden. Resultatet är en trygg och ansvarsfull lösning med hänsyn till miljö, lagkrav och ekonomi.

Vid sanering av förorenad jord arbetar vi för att kunna återanvända de sanerade massorna som fyllning. Genom att låta de sanerade massorna utgöra grunden för framtida gator, bostäder och arbetsplatser kan vi bidra till ett resurseffektivt samhälle.

Dela det här på:

Vi använder cookies. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.