Vi ser till att du kommer fram säkert

Att bidra till trafiksäkra vägar och god framkomlighet är en viktig uppgift för att vi ska ha ett välfungerande samhälle. Arbete vid högtrafikerade motorvägar och andra vägar kräver mycket planering, stor försiktighet och beredskap dygnet runt, årets alla dagar.

Peab har lång erfarenhet av att arbeta på och intill högtrafikerade vägar, både med vägreparation samt med att varna och informera trafikanter. Peab utför bland annat halkbekämpning, fast- och tillfällig skyltning, avspärrning för vägarbeten, vinterväghållning, skötsel av ytor bredvid vägen, underhåll av belysning och övervakningssystem med mera.

Peab har vana av att lägga ny- och underhållsbeläggningar i Sverige – allt från mindre riksvägar till stora Europavägar. Det omfattar olika moment, såsom återvinning av asfalt, förstärkning, infräsning, uppsättning av mitträcken med mera. Peab utför både större och mindre projekt och asfaltering av privata vägar eller samfällighetsvägar. Vi kan också utföra mindre markarbeten och stensättningar.

 

Peab utför både större och mindre projekt [exempel på större projekt här?]

Dela det här på:

Vi använder cookies. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.