För ett mer hållbart och smidigt arbete

Med hjälp av monteringsfärdiga byggsystem kan byggarbetsplatser korta ned byggtider och minska kostnader.

Peab tillverkar prefabricerade byggsystem för bostäder, kontor, industri och affärslokaler, och även olika industrier såsom smides- och plåtarbeten till byggnadsindustrin. Vid behov kan byggsystemen kundanpassas. Byggsystemen består av brett sortiment av produkter såsom skalvägg, plattbärlag, massivbjälklag, balkongplattor, betongstommar, håldäck och utfackningsvägg.

Vi använder oss av ECO-Prefab, ett miljövänligare prefabricerat betongelement, och ECO-Stomme, betongstommar med lägre klimatpåverkan. Istället för att enbart använda cement som bindemedel, innehåller dessa produkter en högre andel slagg som bindemedel, vilket minskar koldioxidutsläppen. Genom att använda oss av ECO-produkter minskar vi vår miljöpåverkan avsevärt. I ECO-Prefab används dessutom Merit, en restprodukt från ståltillverkning.

Peab är verksamma i hela Sverige och våra kunder finns både internt inom Peab och bland stora byggentreprenörer samt mindre husbyggare. Byggsystemen levereras till Peab från Smidmek och Byggelement.

Dela det här på:

Vi använder cookies. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.