Tuffa miljömål kräver innovation

Bygg- och anläggningsbranschen är en av de branscher som har störst miljöpåverkan. Som en av Nordens största aktörer i branschen har Peab därför ett stort klimat- och miljöansvar. 

För att minska vår klimatpåverkan arbetar vi med en rad egenutvecklade hållbara material; ECO-Asfalt, ECO-Betong, ECO-Ballast, ECO-Prefab och ECO-Stomme.

ECO-Asfalt framställs med koldioxidneutral bioolja, som sparar på naturresurser utan att påverka slutproduktens egenskaper. ECO-Asfalt kan helt ersätta konventionell varmtillverkad asfalt i alla typer av applikationer, exempelvis högtrafikerade vägar, flygfält, industriplaner, hamnar, gator och cykelbanor.

I vår ECO-Betong har vi ersatt en del av cementen, som står för 90 procent av betongens klimatpåverkan, med slagg. Betong med slagg är en väl beprövad produkt internationellt med många tekniska fördelar, som dessutom minskar koldioxidutsläppen radikalt. Beroende på typ av användningsområde kan slaggen minska betongens klimatbelastning med upp till 50 procent. 

Under samlingsnamnet ECO-Ballast introducerar vi produkter utvecklade för specifika användningsområden, till exempel för tillverkning av asfalt och betong eller som konstruktionsmaterial. ECO-Ballast är lika enkel och trygg att köpa och använda som en jungfrulig ballast, men utgörs av minst 50 procent återvunna råvaror. Råvarorna uppfyller alla tekniska och miljömässiga krav och kan vara industriella biprodukter eller överskott från bygg- och anläggningsprojekt, såsom schaktmassor eller entreprenadberg. ECO-Ballast är helt enkelt ett viktigt bidrag till ett hållbart byggande.

Med ECO-Prefab sänker vi koldioxidutsläppen med upp till 50 procent. Detta genom att ersätta en del av cementen i vår betong med alternativt bindemedel. I ECO-Prefab använder vi Merit, en restprodukt från ståltillverkning. Dessutom använder vi armering av återvunnet stål, grön el i våra fabriker och transporterar i den mån det går våra betongelement på tåg i stället för lastbil. De betydligt lägre utsläppen gör ECO-Prefab till ett bättre val för klimatet.

 

ECO-Stomme skapar nya förutsättningar för att bygga med lägre klimatpåverkan. För ECO-Stomme används återvunnet stål och klimatförbättrad betong, vilket minskar koldioxidutsläppen avsevärt. Genom klimateffektiv tillverkning, transport och montage bidrar ECO-Stomme till målet om en klimatneutral byggbransch.

Miljösmarta val för en bättre framtid

På Peab arbetar vi aktivt för att minska vår miljöpåverkan. Vi har en tydlig ambition om att arbeta hållbart genom våra långsiktiga miljö- och klimatmål. 2030 ska vi ha fasat ut miljö- och hälsofarliga produkter. År 2040 ska vi ha en 100 procent resurseffektiv verksamhet, och 2045 ska vi vara klimatneutrala. Peab AB ställer sig också bakom branschens klimatmål i Färdplan för fossilfri konkurrenskraft – Bygg- och anläggningssektorn. 

Skapa framtidens byggbransch

Det är våra medarbetares kompetens och engagemang som bygger Peab. Därför är en av våra strategiska målsättningar att vara den bästa arbetsplatsen. Det betyder att alla som arbetar inom Peab ska gå till arbetet varje dag och känna sig trygga, inkluderade och engagerade. Peab är en arbetsplats för alla. Hos Peab får du varierande och utvecklande uppgifter i en miljö med människan i fokus.   

Dela det här på:

Vi använder cookies. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.