Tuffa miljömål kräver innovation

Bygg- och anläggningsbranschen är en av de branscher som har störst miljöpåverkan. Som en av Nordens största aktörer i branschen har Peab därför ett stort klimat- och miljöansvar. 

För att minska vår klimatpåverkan arbetar vi med en rad egenutvecklade hållbara material; ECO-Asfalt, ECO-Betong, ECO-Ballast, ECO-Prefab och ECO-Stomme.

ECO-Asfalt framställs med koldioxidneutral bioolja, som sparar på naturresurser utan att påverka slutproduktens egenskaper. ECO-Asfalt kan helt ersätta konventionell varmtillverkad asfalt i alla typer av applikationer, exempelvis högtrafikerade vägar, flygfält, industriplaner, hamnar, gator och cykelbanor.

I vår ECO-Betong har vi ersatt en del av cementen, som står för 90 procent av betongens klimatpåverkan, med slagg. Betong med slagg är en väl beprövad produkt internationellt med många tekniska fördelar, som dessutom minskar koldioxidutsläppen radikalt. Beroende på typ av användningsområde kan slaggen minska betongens klimatbelastning med upp till 50 procent. 

Under samlingsnamnet ECO-Ballast introducerar vi produkter utvecklade för specifika användningsområden, till exempel för tillverkning av asfalt och betong eller som konstruktionsmaterial. ECO-Ballast är lika enkel och trygg att köpa och använda som en jungfrulig ballast, men utgörs av minst 50 procent återvunna råvaror. Råvarorna uppfyller alla tekniska och miljömässiga krav och kan vara industriella biprodukter eller överskott från bygg- och anläggningsprojekt, såsom schaktmassor eller entreprenadberg. ECO-Ballast är helt enkelt ett viktigt bidrag till ett hållbart byggande.

Med ECO-Prefab sänker vi koldioxidutsläppen med upp till 35 procent. Detta genom att blanda i en högre andel slagg som bindemedel i vår betong. I ECO-Prefab använder vi Merit, en restprodukt från ståltillverkning. För varje ton cement som ersätts med Merit minskar utsläppen av koldioxid med upp till 95 procent. De betydligt lägre utsläppen gör ECO-Prefab till ett bättre val för klimatet.

Även betongen som används i vår ECO-Stomme innehåller en högre andel slagg som bindemedel, vilket reducerar koldioxidutsläppen med upp till 35 procent. Med ECO-Stomme får du en hållfast och tålig produkt samtidigt som klimatavtrycket minskar avsevärt. 

Dela det här på:

Vi använder cookies. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.