Miljövänligt markarbete och finplanering

Peab utför många typer av mark- och finplaneringsarbeten i samband med stora och små byggprojekt. Till exempel har vi byggt lekplatser, parkourparker och större trädgårdsanläggningar, men även trappor, murar av sten och betong, skelettjord, samt att vi har satt kantsten och smågatsten på olika underlag och även reparationsarbeten.  

Vi strävar alltid efter att jobba hållbart. Till exempel tar vi i våra projekteringar hänsyn till långsiktiga och klimatsmarta lösningar på skötsel och underhåll. Ett exempel på detta är användandet av örtmattor, vilket är ett mer klimatvänligt alternativ till bruksgräsmattor i parker eller innegårdar. Mattan består av örter som efterliknar biotopen betesmark. Fördelarna är bland annat mindre behov av skötsel och fler klimatfördelar såsom blomning som gynnar insekter, samt en bättre förmåga att hantera klimatförändringar och spridning av växtsjukdomar. 

 

Lite osäker på informationen i de två sista meningarna under introtexten, då det kommer från sidan om teknikringen i Linköping, och vi fann den texten bristfällig i vissa informationsaspekter.

Dela det här på:

Vi använder cookies. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.