Framkomliga vägar för alla

Med välskötta och framkomliga vägar skapas bättre trafikförhållanden och därmed förutsättningar och incitament för människor att gå till fots eller cykla. Bra inte bara för folkhälsan utan också för miljön.

Peab arbetar för att skapa trivsamma och trygga utomhusmiljöer i Sverige. Året om ser vi till att våra vägar är rena, trygga och trafiksäkra för alla. Vi håller trafiken fri från hinder, sopar sand, blåser bort löv på hösten, rensar gator från skräp, och tömmer närliggande papperskorgar. I våra uppdrag ingår också att hålla vägar och gator rena och trygga vid stora evenemang.

På uppdrag av Trafikverket och Sveriges kommuner har vi beredskap dygnet runt och arbetar bland annat med vinterväghållning, exempelvis genom att ploga och halkbekämpa vägar samt gång- och cykelbanor. Vi sköter även om trappor, torg, kommunens fastighetsytor, parkeringsplatser och parkvägar. Vi utför också arbeten åt vägföreningar och kommuner som innefattar, till exempel, grusvägunderhåll, vinterväghållning, dammbindning, beläggningsreparationer, avvattningsarbeten, och totalåtaganden.

En stor del av vår arbete utförs av Peab Drift & Underhåll.

Dela det här på:

Vi använder cookies. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.