Björnberget, Ånge

Söder om Ånge bygger Nordisk Vindkraft (RES Group) en vindkraftpark med 60 verk uppdelad i två entreprenader.

Peab har tilldelats kontrakt på den södra delen som omfattar 35 verk med en spetshöjd på 220 m samt 40 kilometer väg där 27 kilometer av dessa är nybruten väg och resten breddning/förstärkning. 

För leverans och montering av vindkraftverken ska planer byggas och en kranuppställningsyta vid varje fundament utföras. Fundamenten är till större delen bergförankrade och resten gravitationsfundament. Ett internt kabelnät ska förläggas på området för distribution av de 6,2 MW som varje verk förväntas producera.

Fakta

Uppdrag
35 vindkraftverk med en spetshöjd på 220 m samt 40 kilometer väg

Kund
RES Renewable Norden AB

Byggtid
Januari 2021 - 

Entreprenadform
Totalentreprenad

Kontakt

Jimmy Bergström

Arbetschef, Peab

Telefon: 0733-37 19 60

Dela det här på: