Fäboberget och Blakliden, Åsele

Peab har på uppdrag av Blakliden Fäbodberget Wind AB inom ramen för totalentreprenad utfört projektering och byggande av vindkraftparkerna Blakliden och Fäbodberget i Åsele kommun.

Blakliden består av 50 stycken vindkraftverk fördelade i två delområden; Granliden och Blakliden södra.

Vindparken Fäbodberget består av 34 stycken vindkraftverk fördelade i två delområden; Fäbodberget Norra och Fäbodberget Södra.

Markentreprenaden omfattar förstärkning av befintliga vägar och nyanläggning av vägar, anläggning av kranplatser, anläggning av kabelnät, fibernät och kopplingsstationer samt gravitations- och bergförankrade vindkraftsfundament. 

Projektet har ställt höga krav på logistik och planering på grund av korta säsonger för att gynna rennäringen men även på grund av det stora arbetsområdet och dess placering. Mellan december och april hade verksamheten ett uppehåll på grund av rennäringen. Detta löstes bland annat med hjälp av Swerock med egna täkter för projektet och mobila betongstationer på plats.

I projektet hittades innovativa lösningar för bland annat den omfattande kabelförläggningen med egenbyggd utrustning för att tids- och kostnadseffektivisera förläggningen.

Byggnationen påbörjades i juni 2018 och överlämnades successivt till driftorganisationen fram till 2022.

Fakta

Uppdrag
Projektering och byggande av 84 vindkraftverk

Kund
Blakliden Fäbodberget Vind AB

Byggtid
Maj 2018 - november 2020

Entreprenadform
TotalentreprenadKontakt

Jimmy Bergström

Arbetschef, Peab

Telefon: 0733-37 19 60

Dela det här på: