Hån Vindpark, Töcksfors

Peab har på uppdrag av Cloudberry Wind (Hån Vindpark AB) inom ramen för totalentreprenad utfört projektering och byggande av vindkraftparken Hån i Töcksfors Årjängs kommun.

Projektet består av fem vindkraftsverk i en utmanande topografi där kunden och Peabs gemensamma fokus varit att göra så litet intrång i naturen som möjligt.

Markentreprenaden omfattar 4 kilometer nya vägar, anläggning av kranplatser, anläggning av kabelnät, fibernät och kopplingsstationer samt bergförankrade vindkraftsfundament. Unikt för denna park är att den ligger i Sverige men är ansluten till det norska elnätet, då det var närmare att ansluta till.

Tillsammans med kunden har projektet utformats optimalt i förhållande till de tekniska riktlinjer som verksleverantören ställer. Detta har resulterat i mycket goda omdömen från myndigheter som vid flertalet tillfällen varit delaktiga i tillvägagångssättet.

Byggnationen påbörjades i juli 2021 och överlämnades för montage av verken juni 2022.

Fakta

Uppdrag
Projektering och byggande av fem vindkraftverk

Kund
Cloudberry Wind

Byggtid
Juli 2021 - juni 2022

Entreprenadform
Totalentreprenad

Kontakt

Henrik Gustavsson

Arbetschef, Peab

Telefon: 0733-37 21 81

Dela det här på: