Solberg Vindpark, Åsele

Peab har på uppdrag av Solberg Vindkraft AB, ett samägt bolag av Skellefteå Kraft och Fortum, byggt 22 stycken gravitationsfundament, anlagt vägar samt kranplaner.

Projektet omfattade 10 kilometer nybyggnad av väg och förstärkning och breddning av cirka 10 kilometer befintlig väg samt 22 stycken kranplaner. I entreprenaden ingick även cirka 10 kilometer kabelschakt och förläggning av kabelskyddsrör, optoskyddsrör samt jordlina av koppar.

Fakta

Uppdrag
22 vindkraftverk, anläggande av vägar samt kranplaner

Kund
Solberg Vindkraft AB

Byggtid
Juni 2016 - juli 2017

Entreprenadform
Totalentreprenad

Kontakt

Jimmy Bergström

Arbetschef, Peab

Telefon: 0733-37 19 60

Dela det här på: