NärBo – våra bäst beprövade byggmetoder samlade i ett hus

Lokalt producerade bostäder, eller som vi också säger närproducerat samhällsbygge. Detta har alltid varit grunden i vår verksamhet. Lika mycket som vi utvecklar bostäder så utvecklar vi också staden och morgondagens samhälle. Vi gör det hållbart och klimatsmart där vi lär av historien och bygger för framtiden.

Vad är NärBo?

NärBo är nya flerbostadshus där vi samlat och paketaret år av erfarenheter och kunskap med våra bäst beprövade byggmetoder. Resultatet är en närmast färdig bostadslösning där vi förberett alla steg fram till byggstart och effektiviserat processen fram till nyckelfärdig bostad. Utformningen är tidlös och möter både dagens och morgondagens generationer. Som tillägg finns även en viss flexibilitet i att variera huset där alternativa koncept tagits fram för att tillgodose marknad, önskemål och aktuell omgivning. De första husen i den serie av NärBo-hus vi presenterar är: NärBo-Lamell och NärBo-Punkt.

NärBo-Lamell

NärBo - Lamell är en så kallad femspännare, vilket betyder att det är fem lägenheter kring ett trapphus som inkluderar både ettor, tvåor, treor och fyror. Samtliga lägenheter har balkong och ett eget förråd i bostaden med möjlighet till extra förrådsutrymmen på vinden som tillval. Undercentral samt rullstolsförråd finns beläget i entréplan.

Huset är både kostnadseffektivt och flexibelt planerat där intäktsytan är optimerad och lägenhetsfördelning kan varieras på olika plan. En långsmal 2 rok längsmed baksidan kan exempelvis kortas och istället skapa en 4 rok i gavlarna, detta för att kunna möta olika marknaders behov och önskemål.

NärBo-Punkt

NärBo – Punkt är bostäder med hög boendekvalitet. Alla lägenhetsvarianter, förutom 1 rok möjliggör hörnrum för kök och vardagsrum. Hörnlägena skapar också möjligheten att dela av med ytterligare ett sovrum för små effektiva lägenheter med fler rum. Samtliga lägenheter har egen balkong med alternativa placeringar beroende på husets vridning mot väderstreck och omgivning.

NärBo - Punkt har en kostnadseffektiv utformning, med en centrerad och symmetrisk mittkärna av trapphus, hiss och schakt. Det medför även en speglingsmöjlighet för att uppnå olika lägenhetsfördelningar. Förråd finns som standard i lägenheterna för 4 rok samt 1 rok, med möjligheten att lägga till det även för 2-3 rok och 3-4 rok. Huset är dimensionerat och anpassat för att klara 10 våningar, vid lägre våningsantal så kan schaktytor minskas för att vinna mer bostadsyta.

NärBo

Ladda ner broschyren om NärBo (pdf).

De första boende flyttar in i NärBo

I huskonceptet NärBo har vi på Peab samlat och paketerat år av erfarenheter och kunskap med våra bäst beprövade byggmetoder. Konceptet lanserades under 2021 och nu har de första boende flyttat in i sina lägenheter i Brf Bergtallen i Märsta, där det allra första NärBo-huset står färdigt.

Digital teknik

NärBo är projekterat i en digital byggnadsinformationsmodell (BIM) vilket skapar en effektiv process vid modifiering utav huset. BIM-modellen stödjer såväl automatiserad mängdberäkning som energi- samt dagsljussimuleringar och tillhandahåller väsentlig information om husets fabrikat och uppbyggnad. Modellen kan även fungera som utgångspunkt för vidare användning i förvaltningsfasen och där skapa gynnsamma operationella fördelar och förutsättningar för en mer hållbar drift.

Hållbart byggande

Vår ambition har varit att skapa ett attraktivt boende till ett rimligt pris, förmånligt för både miljö och plånbok.

I NärBo yttrar sig vårt hållbarhetsfokus på följande vis:

  • Svanenmärkning för miljön och en hälsosam boendemiljö
  • Koldioxidbesparingar genom användning av bl.a ECO-Betong
  • Energieffektivt med färdigt paket för att uppnå maximal energibonus med 56 procent av boverkets energikrav på energiförbrukning
  • Yteffektivt med 79 procent bostadsyta (BOA) av huskroppens bruttoyta (BTA) för hållbar resursanvänding.
  • Tillvaratagande av de lokala resurserna både material och arbetskraft.

Varmt välkommen in!

Karta-norden.pngLokal kännedom

Peab är det lokala företaget med stora bolagets resurser. Med våra fyra samverkande affärsområden (Bygg, Anläggning, Projektutveckling och Industri) och tusentals medarbetare i Sverige, Norge, Danmark  och Finland säkerställer vi att vi så långt det är möjligt tar vara på lokala resurser. Det gör oss unika.

Oavsett i vilken del av landet du befinner dig kan vi erbjuda NärBo samt kontaktpersoner och personal med lokal kännedom om just ditt område.

Tveka inte att höra av dig om du har frågor, funderingar eller vill börja planera för framtiden tillsammans med oss på Peab.

Kontaktpersoner

Rasmus Öhman

Ansvarig NärBo

Telefon: 0735-95 19 09

Nils Staffansson

Värmland, Örebro, Dalarna, Västmanland, Sörmland

Telefon: 0733-37 32 00

Johan Eskilsson

Stockholm, Uppland, Gotland

Telefon: 0733-37 14 29

Olle Olsson

Skåne, Blekinge

Telefon: 0733-37 43 90

Anders Bergeling

Småland, Östergötland

Telefon: 0733-37 46 00

Stellan Haraldsson

Västra Sverige

Telefon: 0733-37 35 29

Liselott Bergkvist

Västra Sverige

Telefon: 0733-33 93 12

Fredrik Timan

Södra Norrland

Telefon: 0733-37 11 36

Susanne Hallberg

Norra Norrland

Telefon: 0733-37 14 47

Photo: Mats Bakken

Vår verksamhet

Vår verksamhet vilar på våra fyra affärsområden. Vart och ett av dem står på egna ben och har sina kunder. Men styrkan i vår affärsmodell – och därmed möjligheterna för oss att nå våra mål – ökar när de samverkar med varandra i förädlingskedjan. Det här är kärnan i vår modell och det som gör oss unika.

Hållbarhetsarbete

Peab har en lång historia av hållbart samhällsbyggande. Läs mer om hur vi arbetar med hållbarhet.

ECO-Betong

I ECO-Betong har delar av cementen ersatts av slagg som är en biprodukt från stålindustrin. Det minskar koldioxidutsläppen från tillverkningen radikalt, liksom uttaget av jungfrulig kalksten. Beroende på typen av användningsområde kan betongens klimatbelastning minska med upp till 50 procent.

Dela det här via:

Cookies

Vår webbplats innehåller cookies (kakor). En cookie är en liten bit data (textfil) som en webbplats – när den besökts av en användare – ber din webbläsare att lagra på din enhet för att komma ihåg information om dig, till exempel din språkinställning eller inloggningsinformation.

Dessa cookies ställs in av oss och kallas förstapartscookies. Vi använder även tredjepartscookies – som är cookies från en annan domän än domänen för den webbplats du besöker – för våra annonserings- och marknadsföringsinsatser. Mer specifikt använder vi cookies och andra spårningstekniker i följande syften:

  • Absolut nödvändiga cookies
  • Prestanda-cookies
  • Funktionella cookies

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies, samt vad cookies används till.
Besökaren ska också samtycka till att kakor används.

Se vilka cookies som används och ändra cookie-inställningar.

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.