Aktuella projekt

 

Syd – Skåne, Halland

Eftermarknad-Lh sydvästra
Beställare: IP-Only
Projekttid: 2021-2022
Omfattning: Landsbygd

Transportnät-utbyggnad
Beställare: Telia Company
Projekttid: 2021-2023
Omfattning: Halland

Eftermarknad-Halmstad Kommun
Beställare: HSAB
Projekttid: 2021-2023
Omfattning: Tätort

Nätarbeten-Fiber
Beställare: Burlövs Kommun
Projekttid: 2021-2023
Omfattning: Tätort

Fiberutbyggnad Frösakull (1-5)
Beställare: Halmstad Stadsnät
Projekttid: Jan 2015 – Okt 2015

 

  

Syd – Kronoberg, Jönköping

Fiber Vislanda Samhälle
Beställare: Wexnet AB
Projekttid 2021
Omfattning: Tätort

Fiber Fridafors Samhälle
Beställare: Wexnet AB
Projekttid 2021
Omfattning: Tätort

Markaryd 50kV+10kV
Beställare: E.ON Energidistribution AB
Projekttid: 2021
Omfattning: Kabelförläggning 3,5 km genom Markaryds samhälle tillsammans med ATS Kraftservice AB


  

  

 

Väst – Västra Götaland

Gärdsås samfällighetsförening
Beställare: IP-Only
Projekttid: 2020
Omfattning: 121 hushåll

Skaftö FTTH
Beställare: Telia Company
Projekttid: 2019-2020
Omfattning: 850 kunder

Ramavtal
Beställare: Kungälv Energi
Projekttid: 2018-2019
Omfattning: Uppgradering av befintligt nät

Mellersta – Kalmar, Blekinge

Karlskrona Landsbygd
Beställare: Affärsverken Karlskrona AB
Projekttid: 2020-2023
Omfattning: 36 mil schakt till 1.300 kunder

Kalmar Landsbygd
Beställare: Telia/Kalmar Kommun
Projekttid: 2018-2023
Omfattning: 65 mil schakt till 2.800 kunder

Ramavtal Elschakter
Beställare: One-Nordic
Projekttid: 2021-2023
Omfattning: Ramavtal elschakter

Ramavtal Fiberskarvning
Beställare: Nybro Energi
Projekttid: 2021-2025
Omfattning: Fiberskarvning Stadsnät

 

  

Mellersta

Linköpings Landsbyggd
Beställare:Utsikt Bredband
Projekttid: 2019-2022
Omfattning: 38 mil, 2.000 kunder

Landsbygd  Ip-Only
Beställare: Ip-Only/Global Connect
Projekttid: 2021-2022
Omfattning  3,5 mil, 150 kunder

Motala statsnät Ramavtal
Beställare: Motala kommun
Projekttid 2021-2022 + två år
Omfattning: 11 miljoner

 

Nord – Dalarna, Gävleborg

Toftbyn Etapp 5
Beställare: Falu Elnät AB
Projekttid: 2020-2021
Omfattning: samförläggning El/Opto 8,5 km längs trv villaprojekteringar, installationer kundfiber

Holarvet-Rupstjärn
Beställare: Falu Energi AB
Projekttid: 2020-2021
Omfattning: samförläggning El/Opto 7 km, villaprojekteringar, installationer kundfiber, elserviser, samordning med vägföreningar

Östermalm
Beställare:Borlänge Energi AB
Projekttid 2021-2023
Omfattning: Kabelförnyelse i villa områden El och fiber