Samråd

I arbetet med en tillståndsansökan är samrådsprocessen en viktig del. Samrådet innebär att närboende och andra berörda får ta del av planerna och komma med förslag och synpunkter till verksamhetsutövaren. Här finner du all samrådsinformation såsom animeringar, samrådsunderlag, inbjudan som gått ut i press etc.