Om vindkraft

Människor har nyttjat vinden som energikälla i tusentals år men det är först nu som storskalig elproduktion med vindkraftverk blivit vanlig. Då energiformen är relativt ny pågår fortfarande mycket forskning för att utveckla tekniken och utreda hur vindkraftverk påverkar miljön, människor och landskapet.

Den som vill ta reda på mer om vindkraft hittar mycket information på internet.

Myndigheters webbplatser

Naturvårdsverket www.naturvardsverket.se
Boverket www.boverket.se
Riksantikvarieämbetet www.raa.se
Vindlov www.vindlov.se
Energimyndigheten www.energimyndigheten.se

Forskning och statistik

Vindforsk www.vindenergi.org
Vindval  www.naturvardsverket.se/vindval
Vindkraftsstatistik www.vindstat.nu

Branschorganisationer

Energiföretagen www.energiforetagen.se
Svensk Vindenergi svenskvindenergi.org
Svensk Vindkraftförening www.svensk-vindkraft.org
European Wind Energy Association www.ewea.org

Allmänna frågor om vindkraft

Här hittar du svar på frågor inom kategorierna - Miljö och politik, Elproduktion, Ljud, Skuggor och ljus samt Fåglar och fladdermöss.