Fakturering

Fakturera Peab

Peabs allmänna krav vid fakturering 

Nedanstående regler tillämpas i de fall då inget annat avtalats.

 • Peab betalar en leverantör 30 dagar efter mottagen faktura, förutsatt att fakturan är korrekt utställd. Se Skatteverkets regler.
 • Utöver Skatteverkets regler har Peab krav på märkning av fakturan för att den ska anses som korrekt. Läs mer under Märkning av fakturor
 • Peab förutsätter att våra leverantörer har ett pg eller bg för att vi ska kunna säkerställa korrekt betalningsinformation
 • Uppgift om F-skatt skall framgå på fakturan
 • Peab önskar ingen form av vidareförsäljning av fakturor till tredje part s.k. ”factoring”. I de fall detta ändå görs, ansvarar säljaren för att den nya betalningsmottagaren informeras om gällande betalnings- och reklamationsregler samt att Peab informeras i förväg.
 • Omfattas en faktura av omvänd moms måste det beställande Peabbolagets VAT-nummer samt text ’’Omvänd skattskyldighet för byggtjänster gäller’’ anges på fakturan
 • Blandade fakturor med både omvänd moms och momsplikt kan ej hanteras.
 • Läs mer om omvänd moms på www.skatteverket.se.

Utländska fakturor

Allmänna tilläggskrav av ovanstående vid fakturering från utlandet

 • Leverantörens organisationsnummer ska framgå på fakturan.
 • Leverantörens IBAN (International Bank Account Number) är en internationell standard för att identifiera ett kontonummer. Det kan bestå av upp till 34 tecken. På fakturor ska IBAN anges i grupper om 4 siffror, till exempel SE28 8000 0832 7999 0001 2345.  
 • Leverantörens SWIFT/BIC (Bank Identifier Code) är en internationell standard för att identifiera en bank. Utlandsbetalningar skickas mellan bankerna via ett datasystem, SWIFT-systemet. Du anger vilken bank betalningen ska till med BIC-koden. BIC består av 8 eller 11 tecken. Till exempel SWEDSESS (8 tecken) eller SWEDSESSXXX (11 tecken). 

Utökade tilläggskrav av ovanstående vid fakturering från utlandet

För Tjänster:

 • Om leverantören är föremål för omvänd skattskyldighet ska omvänd moms/reverse charge anges samt VAT-nummer för både köpande och säljande bolag.
 • Information F-skatt och organisationsnummer kopplat till F-skatt ska finnas vid all ersättning för arbete som utförts i Sverige.
 • På fakturan ska det framgå hur mycket som är Vara respektive Tjänst av fakturabeloppet.

För import av Varor

Annat EU-land

 • Vid import av varor från annat EU-land ska fakturan innehålla tullkod per varugrupp, ett 8-siffrigt nummer, samt mängd, vikt eller antal. Tullkod kan även kallas /varukod/intrastatnummer/tariff code/customs-code.
 • Nettovikt per varukod eventuellt annan kvantitet per varukod
 • Fakturerat värde

Utanför EU-land

 • Säljarens organisations- och VAT-nummer ska framgå på fakturan.
 • Fakturerat värde

Saknas någon av ovanstående uppgifter eller om mervärdesskatten är felaktigt hanterad, äger Peab rätten att returnera fakturan. För den fördröjning som därvid uppkommer ska inte dröjsmålsränta erläggas.

Skicka fakturor till Peab

Observera att det endast är fakturor som ska sändas till faktureringsadressen. Orderbekräftelser, anbud, avtal samt övrig post ska skickas till respektive beställare via de kanaler som är överenskommna (e-mail, brev eller Leverantörsportalen).

Peab tar emot fakturor på följande sätt:

E-fakturor

För en effektivare och säkrare hantering av leverantörsfakturor håller Peab successivt på att övergå till att bara ta emot elektroniska fakturor.

Peab tar emot e-fakturor från leverantörer som har svenskt VAT-nummer och fakturerar i SEK.

För e-fakturor måste märkningen finnas i rätt fält för att fakturan ska gå in i systemet. Läs mer om märkning i rätt fält.

Via nedan länkar finner ni mer information om vilka villkor du förbinder dej till genom att skicka en e-faktura till Peab, hur en anslutningsprocess går till, Peabs märkningskrav för respektive bolag som kan ta emot en e-faktura samt tillåtna filformat för bilagor.

För frågor är ni välkomna att kontakta oss: e-anslutningar@peab.se.

Utländska fakturor

Utländska leverantörer som inte har svenskt VAT-nummer kan inte skicka elektroniska fakturor till Peab.

Dessa fakturor ska mailas till webfakturor@peab.se.

Tänk på följande:

 • Fakturan ska vara bifogad till e-post som pdf-dokument
 • En pdf-fil ska innehålla hela fakturan inklusive eventuella bilagor
 • Flera pdf:er kan skickas i samma mail så länge det ligger en hel faktura i respektive pdf-fil
 • Observera att mailen till webfakturor@peab.se är en automatisk tjänst och eventuell information som skrivs i mailet kommer inte att läsas. All information måste finnas på fakturan och eventuella bilagor i pdf-filerna
 • Peabs märkningskrav gäller på samma sätt för en pdf-faktura som för alla andra typer av fakturor

BEAst Portal

För leverantörer med låg volym på fakturor (1-100 fakturor per år) finns vår branschgemensamma fakturaportal som länkar samman de ledande byggföretagen. För mer info och registrering besök https://beastportal.com/.

Vid frågor kring Peabs elektroniska fakturaflöden samt support kontakta oss via e-anslutningar@peab.se.

Pappersfakturor

Peabkoncernens bolag kommer på sikt inte att acceptera pappersfakturor.

Har du ännu inte möjlighet att skicka fakturan på annat sätt, än via pappersfaktura, hittar du fakturaadressen efter respektive bolagsnamn här.

Faktura i retur

Återsändning av fakturor sker när obligatoriska uppgifter saknas eller att fakturan är ställd till fel juridiskt bolag. Har fakturan uppfyllt Peabkoncernens krav på märkning eller Skatteverkets regler?

Läs mer om vilka krav som gäller vid fakturering

För e-fakturor måste märkningen finnas i rätt fält för att fakturan ska gå in i systemet. Läs mer om det här

Observera att:

 • E-faktura returneras som e-mail
 • Pappersfaktura returneras med brev

Vid retur skickar vi även med information om vad som skall kompletteras.

Kontakta beställaren för att få rätt uppgifter som t.ex. vår märkning på fakturan.

This information in English >>

Frågor? Kontakta vår ekonomisupport

Telefon: 0101-500 480

Kundservice

Dela det här via:

Cookies

Vår webbplats innehåller cookies (kakor). En cookie är en liten bit data (textfil) som en webbplats – när den besökts av en användare – ber din webbläsare att lagra på din enhet för att komma ihåg information om dig, till exempel din språkinställning eller inloggningsinformation.

Dessa cookies ställs in av oss och kallas förstapartscookies. Vi använder även tredjepartscookies – som är cookies från en annan domän än domänen för den webbplats du besöker – för våra annonserings- och marknadsföringsinsatser. Mer specifikt använder vi cookies och andra spårningstekniker i följande syften:

 • Absolut nödvändiga cookies
 • Prestanda-cookies
 • Funktionella cookies

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies, samt vad cookies används till.
Besökaren ska också samtycka till att kakor används.

Se vilka cookies som används och ändra cookie-inställningar.

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.